Leversteatos: patogenes, förlopp, terapi,
Levercirrhos: incidens; diagnostik; naturalförlopp; effekter på mag-tarmkanalens funktion, födointag, mag-tarm besvär, energiomsättning; utlösande faktorer och prognostiska markörer vid akut försämring av leverfunktion,
Akut leversvikt: etiologi, prognostiska markörer, terapi,
Primär Skleroserande Cholangit (PSC): gallsaltsupptag i tunntarmen, diagnostik av gallgångscancer,
Porfyria cutanea tarda (PCT): terapi, strokerisk,
Overlapsyndrom (OL): klinik, terapi. | Application
Leversteatos: patogenes, förlopp, terapi,
Levercirrhos: incidens; diagnostik; naturalförlopp; effekter på mag-tarmkanalens funktion, födointag, mag-tarm besvär, energiomsättning; utlösande faktorer och prognostiska markörer vid akut försämring av leverfunktion,
Akut leversvikt: etiologi, prognostiska markörer, terapi,
Primär Skleroserande Cholangit (PSC): gallsaltsupptag i tunntarmen, diagnostik av gallgångscancer,
Porfyria cutanea tarda (PCT): terapi, strokerisk,
Overlapsyndrom (OL): klinik, terapi.

Registration number: ALFGBG-2708
Ansökan ALF-medel 2005 - 2007
Application started by: Einar Björnsson, 2004-07-28
Professional title at the time of application: Överläkare, Docent
Work place at the time of application: Medicinkliniken, Gastrosektionen
Last updated / corrected by: Einar Björnsson, 2010-11-15
Application received by: ALF-medel Västra Götalandsregionen
GrantedGranted
Applicant: Einar Björnsson
Medicinkliniken, Gastrosektionen

Övergripande projektinformation

Projektsammanfattning

Vissa patienter med leverförfettning (leversteatos) utvecklar av oklar anledning samtidig inflammation och fibros i levern (non-alcoholic steatohepatitis) och risk för leversvikt. Analys av RNA aktivitet i leverbiopsier syftar till att belysa mekanismer bakom utveckling av steatohepatit. Våra analyser av fettmetabolismen i leverbiopsier hos dessa patienter, har visat uppreglerad RNA aktivitet av vissa proteiner med ökad produktion av fett i levern som följd. Vi avser studera effekter av Pioglitazon (PPAR-ligand) på proteinuttryck i levern hos patienter med leversteatos. Resultaten kan leda till effektiv behandling av steatohepatit.
Undernäring är vanlig vid levercirrhos. Det är okänt om det finns samband mellan specifika förändringar i mag-tarmkanalens funktion och magbesvär, undernäring och hormonerna ghrelin och leptin. Vi avser att hos cirrhotiker undersöka magsäckens förmåga att ta hand om föda med barostat i magsäcken och utföra mättnadstester, tunntarmstryckmätningar och tunntarmstransit. Ytterligare studier: incidens och naturalförlopp vid levercirrhos i Göteborg 1994-2003, hög ASAT/ALAT-kvot som diagnostikum för levercirrhos vid Primär Scleroserande Cholangit (PSC) och Primär Biliär Cirrhos, etiologi och prognostiska markörer vid akut leversvikt i Sverige, patofysiologi och cancerdiagnostik vid PSC, riskfaktorer för av oss påvisad hög strokeincidens samt terapieffekter vid Porphyria Cutanea Tarda, Klinik och terapieffekter vid Overlapsyndrom i Sverige.

Decision

Decision date: 2004-12-10

Decision 
Applied sum1,975,000
Granted sum720,000

Leversteatos: patogenes, förlopp, terapi,
Levercirrhos: incidens; diagnostik; naturalförlopp; effekter på mag-tarmkanalens funktion, födointag, mag-tarm besvär, energiomsättning; utlösande faktorer och prognostiska markörer vid akut försämring av leverfunktion,
Akut leversvikt: etiologi, prognostiska markörer, terapi,
Primär Skleroserande Cholangit (PSC): gallsaltsupptag i tunntarmen, diagnostik av gallgångscancer,
Porfyria cutanea tarda (PCT): terapi, strokerisk,
Overlapsyndrom (OL): klinik, terapi. | Application, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/alfgbg/ansokan/2708