ALF-medel Västra Götalandsregionen

Välkommen till sidan för ALF-medel Västra Götaland

Sidan har en ny layout. Logga in via knappen uppe till höger. Aktuella formulär syns sedan här på startsidan och via knappen "Skapa ny ansökan" i vänstermenyn.

Förändringar efter 25 maj och införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) beslutades i april 2016 och gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet av GDPR får till följd att du efter 25 maj ska använda den e-postadress du angett i personkortet istället för ditt namn när du loggar in i systemet. Första gången du loggar in efter 25 maj kommer du också att ges möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Frågor om anslagen:
ALF-kontoret

Teknisk support av systemet:
Researchweb Support

aktuella utlysningar
sista ansökningsdag


ALF-medel Västra Götalandsregionen, from ALF-medel Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/alfgbg/project