FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
Om FoU-rådets anslag

Om FoU-rådets anslag

Via alternativen till höger kan du läsa mer om FoU-rådets anslag. Saknar du någon information är du välkommen att kontakta systemadministratören för FoU-rådets hemsida för kompletterande svar.

pdf document Reglemente_for_FoU-radet SÄ_vers._2016-02-17.pdf (62 kB)

Några tips att ta hänsyn till när du ansöker om FoU-medel!

  • Endast ansökningar på svenska beaktas.
  • Om du inte har fyllt i din meritförteckning (CV) på anvisat ställe blir utdelningen sämre på din ansökan.
  • Vi ger tydliga anvisningar om vilken information vi vill att du skriver in i de olika rutorna. Detta för att underlätta granskningen gentemot de kriterier FoU-rådet tillämpar. Om du i obligatoriska rutor endast hänvisar till en bilaga beaktas ansökan inte. Använd därför inte bilagor för att undvika att svara på frågorna.

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Lena Nordeman

Kontakta oss

FoU-rådet Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Tel nr: 010-43 59 410


Om FoU-rådets anslag, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/alvsborg/document/18531