Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg

Ansökningstider för utlysningar om forskningsanslag för 2019:

1 februari - 1 mars. Forskning som främjar regional utveckling (ej hälso- och sjukvård eller klinisk forskning).

1 maj – 1 juni 2018. Forskning inom hälso- och sjukvård och tandvård

Intresset för att söka medel för forskning inom hälso- och sjukvård är glädjande nog stort. På grund av det behöver vi skjuta upp ansökningsperioden för det området.

Välkommen med din ansökan!

Region Gävleborg

Välkommen till Centrum för forskning och utveckling

Forskning förbättrar möjligheten till god kvalitet och utgör en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa nya vetenskapliga rön.

Forskning förbättrar möjligheten till god kvalitet och utgör en nödvändig länk i kedjan att ta fram och tillämpa nya vetenskapliga rön.

Detta är Region Gävleborgs portal för ansökningar om FoU-medel. En förutsättning för att söka till Region Gävleborgs forskarutbildning är att du har en tillsvidareanställning inom Region Gävleborg, Folktandvården Gävleborg AB eller en anställning inom en hälso- och sjukvårdsverksamhet som har ett avtalsbaserat samarbete med Region Gävleborg.

För att kunna skriva en ansökan måste du registrera dig i systemet och skapa ett personkort. Anvisningar för sökande finns i början av formuläret, vi rekommenderar att du skriver ut dessa och har dem till hands när du skriver din ansökan. Har du frågor eller funderingar så tag kontakt med CFUG i god tid innan du påbörjar din ansökan. Du som avser att söka medel kommer via nedanstående länk till de ansökningsformulär som gäller för CFUG.

  
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg, from Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/cfug