Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg | Unit

Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg

Unit information

name:
Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg
description:

Region Gävleborgs FoU-enhet har som uppgift att stimulera till ökat forsknings- och utvecklingsarbete. Till FoU-enheten har Uppsala universitet lagt ett centrum för klinisk forskning. Tillsammans bildar de Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg,

Länk till Centrum för Forskning och Utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg

address:
Lasarettsvägen 1
zip code and city:
80188 GÄVLE
phone:
026-155462
e-mail:
url-link:
http://www.regiongavleborg.se/A-O/cfug/
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit
  • Lennart Fredriksson Centrum för Forskning och Utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg
  • Ulrika Östlund Region Gävleborg/Uppsala universitet, Centrum för forsknings & Utveckling
  • Katarina Wijk Centrum för forskning och utveckling /Samhällsmedicin

Other information about the unit

Vårt uppdrag
Stödja och stimulera till forskning och utveckling inom regionens samtliga ansvarsområden
Bidra till att ökad FoU-kompetens uppnås och används för att förbättra kvaliteten i regionens olika verksamheter
Samverka med Uppsala universitet och högskolan i Gävle för att bidra till den regionala utvecklingen.

Hemsida för Region Gävleborgs FoU-enhet.

Unit is updated | updated: 2018-03-06 by Maria Lindh |

Centrum för forskning och utveckling Uppsala universitet/Region Gävleborg | Unit, from Centrum för forskning och utveckling, Uppsala universitet/Region Gävleborg
http://www.researchweb.org/is/cfug/Om_oss