Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Forskningsfinansiering från CKF


Kommande utlysningar:

  • 1 mars - Projektanslag
  • 1 oktober - Doktorandtjänst
  • 1 oktober - Postdoktjänst

Kontaktuppgifter:

Frågor om anslagen:

Cecilia Lundgren
E-post:

Systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

Ansökan

Ansökningssystemet är nu stängt för att söka forskningsfinansiering till ett kliniskt forskningsprojekt. Systemet öppnar ca en månad före sista ansökningsdag våren 2019.

Ansökan om projektanslag

För att ansöka om forskningsanslag skall du vara anställd i Landstinget Dalarna (minst halvtid och tillsvidare), vara behörig till forskarutbildning, registrerad som doktorand eller disputerad forskare.
Maxbelopp att söka är 400 000 kr/år och för maximalt 3 års verksamhet.

Ansökan om projektanslag 

Ansökan om Forskar-ST

Systemet för ansökan om Forskar-ST är nu stängt.

Ansökan om Forskar-ST 


Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/ckfuu/project