logotyp
ODYSSEY
ODYSSEY
Project number : 200731
Created by: Maria Pilawa, 2014-03-20
Last revised by: Maria Pilawa, 2014-03-31
Project created in: Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

PublishedPublished

Grundläggande information om projektet

Fullständig titel

ODYSSEY

Startdatum

2013-01-01

Beräknat slutdatum

2018-12-31

Ämnesområde

not checked Cancer
checked Cirkulation och andning
not checked Endokrinologi och metabolism
not checked Gynekologi
not checked Infektion
not checked Kirurgi
not checked Ortopedi
not checked Reumatologi
not checked Psykiatri
not checked Medicintekniska produkter
not checked Annat

Information inblandande personer och organisationer

Sammanfattning

Ingen sammanfattning finns.

Inblandade organisationer

information Added workplaces
Landsting - Landstinget Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Sjukhus - Falu lasarett - Kardiologiska kliniken - Övrigt

Klinik

Kardiologkliniken, Falun

Typ av studie

not checked Klinisk prövning (Clinical Trial)
not checked Klinisk prövning, fas I (Clinical Trial Phase I)
not checked Klinisk prövning, fas II (Clinical Trial Phase II)
checked Klinisk prövning, fas III (Clinical Trial Phase III)
not checked Klinisk prövning, fas IV (Clinical Trial Phase IV)
not checked Icke interventionsstudie
checked Kontrollerade kliniska prövningar (Controlled Clinical Trial)
checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)
checked Multicenter studie
not checked Akademisk studie
not checked Annat

Sponsornamn

SANOFI

EudraCT nummer

EFC 11570

Status

checked Projektet pågår
not checked Projektet avslutat

ODYSSEY, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/ckfuu/project/200731