FoU-centrum/CKF Sörmland

Landstinget i Sörmland

Bild av vit näckros

Välkommen till FoU-centrum/CKF i Sörmland (Centrum för klinisk forskning i Sörmland)

Detta är landstinget Sörmlands ingång för ansökan om forskningsmedel.

Höstens ansökningstillfälle har passerat. Under februari 2018 kommer nytt ansökningsformulär läggas ut. Vårens ansökan gäller för de som vill starta igång ett helt nytt projekt eller om du har blivit uppmanad efter höstens beslut att söka åter till våren 2018.

Alla som är anställda inom landstinget Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med landstinget Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

FoU-centrum ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Landstinget Sörmland.

Det finns 4 anslag/stöd att söka:

1. Planeringsanslag med möjlighet att få upp till 2 veckors stöd.
Planeringsanslag är för dig som ska starta igång helt nya projekt.

2. Projektanslag med möjlighet att få upp till 6 veckors stöd.
Projektanslag är för dig som redan har kommit igång med ett projekt.

3. Doktorandstöd med möjlighet att få upp till 50 % av heltid.
Doktorandstöd är för dig som är registrerad doktorand.

4. Post doc stöd med möjlighet att få upp till 20 % av heltid.
Post doc stöd är för dig som är disputerad.

För ytterligare information om anslagen se vår hemsida, länk nedan eller ring Pernilla Larsson 016-10 54 01.

FoU-centrum

För systemtekniska frågor:

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.
 


FoU-centrum/CKF Sörmland, from FoU-centrum/CKF Sörmland
http://www.researchweb.org/is/dll