FoU-centrum/CKF Sörmland

Landstinget i Sörmland

Bild av vit näckros

Välkommen till FoU-centrum/CKF i Sörmland (Centrum för klinisk forskning i Sörmland)

Detta är landstinget Sörmlands ingång för ansökan om forskningsmedel.

Ansökan är stängd för vårens omgång. Nästa ansökningsperiod öppnas i augusti 2018. Då kan man söka för 2019.

Alla som är anställda inom landstinget Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med landstinget Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

FoU-centrum ger huvudsakligen stöd till klinisk och patientnära forskning inom Landstinget Sörmland.

För ytterligare information om anslagen se vår hemsida, länk nedan eller ring Pernilla Larsson 016-10 54 01.

FoU-centrum

För systemtekniska frågor:

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


FoU-centrum/CKF Sörmland, from FoU-centrum/CKF Sörmland
http://www.researchweb.org/is/dll/