FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-rådet i Södra Älvsborg

Banner FoU i VGR
Vi använder FoU i VGR för att följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Mer om FoU-anslag
Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.


FoU-enheter i vår region


Konferenser i FoU-intresse
Ta del av information om nationella och internationella träffpunkter.

Välkommen till
lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

FoU-rådet Södra Älvsborg för hälso- och sjukvård är ett samarbete mellan Alingsås lasarett, Folktandvården, Hälso- och sjukvårdskansliet, primärvård och Södra Älvsborgs Sjukhus. Vårt uppdrag är att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i södra Älvsborg. På den här hemsidan kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården i södra Älvsborg ansöka om bidrag för dina forsknings- och utvecklingsprojekt. Här finner du information om vad du kan söka medel för.

Om våra anslag

Ansökningsperioderna för projektmedel och doktorandmedel är den 1:a oktober t o m 31:a oktober respektive den 1:e mars t o m 31:a mars. Övriga ansökningar, exempelvis resebidrag eller språkgranskningsbidrag, kan göras löpande under hela året. Innan du börjar söka medel läs först Om FoU anslagen. Manual för sökande hittar du under "Hjälp och service" i vänstermenyn.

Aktuellt

2017-05-18: Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg

Vid lokala FoU-rådet i Södra Älvsborgs beslutsmöte 2017-04-28 höjdes maxbeloppet för språkgranskningsanslaget från 10% till 15% av ett prisbasbelopp för kvalitativ studiedesign. För kvantitativ studiedesign förblir anslagets maxbelopp 10% av ett prisbasbelopp. Beslut togs också att höja publikationstödsanslaget från 40% till 50% av ett prisbasbelopp. Tre doktorandstöd, tio nya ansökningar av ordinarie projektmedel, och två kompletteringsansökningar beviljades. Läs artikeln här

2017-05-16: Ansök om Regionala FoU-medel

Regionala FoU-medel, Västra Götalandsregionen, tilldelas till inomregionalt vetenskapligt patientnära klinisk forskning och utvecklingssamarbete i projekt med en eller flera medsökande på andra vårdenheter/arbetsställen inom Västra Götalandsregionen. Ansökningsperioden börjar sommaren 2017. Sista ansökningsdag är den 2 oktober 2017. För forskning inom patientsäkerhetsområdet, är sista ansökningsdag också den 2 oktober. Läs mer på Regionala FoU-rådets hemsida. Läs artikeln här

2017-05-16: FoU i VGR - Västra Götalandsregionens FoU-produktion

FoU i VGR är den databas där Västra Götalandsregionens forsknings- och utvecklingsprojektbeskrivningarna finns samlade. Databasen är öppen, tillgänglig online via länken. Den kan också nås via lokala FoU-rådet Mina sidor/Mina projekt. Projektledaren ansvarar för att projektuppgifterna förs in i databasen. FoU-guiderna ansvarar för att säkerställa att informationen i projektdatabasen FoU i VGR är uppdaterad genom kommunikation med projektledarna. Manual för projektledarna samt manual för FoU-guiderna finns tillgänglig via länken. Informationen som finns i databasen används för att ta fram en årsredovisning över forskning i VGR, tillgängligt via länken. Läs artikeln här 

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Lena Nordeman

Kontakta oss

FoU-rådet Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Tel nr: 010-43 59 410


FoU-rådet i Södra Älvsborg, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg