FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-rådet i Södra Älvsborg

Banner FoU i VGR
Vi använder FoU i VGR för att följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Mer om FoU-anslag
Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.

 


FoU-enheter i vår region


 

Konferenser i FoU-intresse
Ta del av information om nationella och internationella träffpunkter.

Välkommen till
lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

FoU-rådet Södra Älvsborg för hälso- och sjukvård är ett samarbete mellan Alingsås lasarett, Folktandvården, Hälso- och sjukvårdskansliet, primärvård och Södra Älvsborgs Sjukhus. Vårt uppdrag är att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i södra Älvsborg. På den här hemsidan kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården i södra Älvsborg ansöka om bidrag för dina forsknings- och utvecklingsprojekt. Här finner du information om vad du kan söka medel för.

Om våra anslag

Ansökningsperioderna för projektmedel och doktorandmedel är den 1:e mars t o m 31:a mars respektive den 1:a oktober t o m 31:a oktober. Övriga ansökningar, exempelvis resebidrag eller språkgranskningsbidrag, kan göras löpande under hela året. Innan du börjar söka medel läs först Om FoU anslagen. Manual för sökande hittar du under "Hjälp och service" i vänstermenyn.

Aktuellt

2017-02-06: Vårens ansökningsomgång

Den 1:a mars öppnar ansökningsperioden för Lokala FoU-rådsmedel avseende projektmedel, kompletteringsansökningar och doktorandstöd. Sista ansökningsdag är 31:a mars. Vilken typ av anslag som det är möjligt att söka medel för kan du läsa under fliken ”Om FoU-anslagen”. Tänk på att skapa dig ett personkort och uppdatera ditt CV, glöm inte att skriva in all information. Vid frågor eller funderingar kontakta gärna FoU-rådet, vi välkomnar alla typer av frågor. Läs artikeln här

2017-02-01: Projektmedel Hälsopromotion tandvård

Bidragen är avsedda för forskning om och utveckling av förebyggande strategier för tandhälsofrämjande arbete som är anpassade till individer och familjer i områden med svag socioekonomi och livssituation hos individ och grupp. Bidrag kan även sökas för epidemiologisk forskning med ett hälsofrämjande perspektiv och för forskning för att öka kunskapen kring migration och tandhälsa hos barn och unga Forskning och utveckling kring hälsofrämjande arbete innebär att det huvudsakliga syftet är att studera hur perspektivet kan förskjutas från prevention (förhindrande av sjukdom) till promotion (hälsofrämjande). I promotionsinriktat arbete är syftet att stödja och underlätta för individer att själv ta ett större ansvar för sin egen situation, vård och behandling (så kallad empowerment). Kunskapsluckor finns kring hur hälsopromotionsprogram kan planeras, genomföras och utvärderas inom tandvården, och nya metoder kan utvecklas för att nå personer som saknar kontakt med tandvården, exempelvis äldre och personer med omfattande behov av vård och omsorg. Projektet ska innehålla en interventionsdel eller lägga en grund för en senare intervention med promotionsinriktning. Den tänkta interventionen ska tydligt beskrivas i projektplanen. Projektet ska genomföras i Västra Götaland. Lokala populationsbaserade projekt med tvärsektoriell inriktning och samverkan mellan olika aktörer prioriteras.Resultaten av FoU-projektet ska i stort sett vara generaliserbara eller åtminstone transformerbara och kunna användas i en liknande situation. Resultaten förväntas därför kunna ge en grund för att skapa modeller för hälsopromotionsarbete inom Folktandvården Västra Götaland. Resultaten ska också kunna publiceras och bidra till en kollektiv kunskapstillväxt.Ansökan ska skrivas på svenska. Sista ansökningsdag är den 15 maj 2017, och bekräftelse av ansökan (Blankett 1) ska vara FoU-service odontologi, Odontologen, Box 7163, 402 33 Göteborg, tillhanda senast den 10 maj 2017.Läs mer om bidraget här Läs artikeln här

2016-11-04: Innovationsfonden - VGR

Vill du vara med och skapa framtidens vård?Har du eller någon du känner en innovativ lösning på hur det går att utveckla och förbättra framtidens vård? Nu har du som anställd inom hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen chansen att förverkliga din idé - ansök om bidrag från Innovationsfonden.Innovationsfonden är till för dig som har nyskapande lösningar och vill ha stöd till att utveckla dem. För att söka pengar ur fonden behöver du arbeta minst halvtid inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Du kan söka om bidrag oavsett yrkeskategori eller befattning. Välj själv om du vill söka på egen hand eller tillsammans med en kollega.Innovationsfonden finns för dig som vill testa innovativa lösningar. I fonden finns 20 miljoner kronor. Lösningarna kan vara både produkter, tjänster och idéer som löser ett vardagligt problem inom vården.Ta chansen att förbättra framtidens vård - du sitter på kunskapen!HAR DU EN INNOVATIV LÖSNING? Ansök om bidrag från innovationsfonden - ansökningsformuläret och mer information hittar du på innovationsplattformens hemsida.Ansökningsperioden är öppen mellan den 7 november klockan 13.00 och den 11 december klockan 24.00. Läs artikeln här 

FoU-rådet i Södra Älvsborg, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg