FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
FoU-rådet i Södra Älvsborg

Banner FoU i VGR
Vi använder FoU i VGR för att följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Mer om FoU-anslag
Här återfinns information om andra anslagsgivare i vår region. Vi ger dig även möjlighet att söka fram realtidsinformation över arbeten som beviljats anslag i Västra Götalandsregionen.


FoU-enheter i vår region


Välkommen till
lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

FoU-rådet Södra Älvsborg för hälso- och sjukvård är ett samarbete mellan Alingsås lasarett, Folktandvården, Hälso- och sjukvårdskansliet, primärvård och Södra Älvsborgs Sjukhus. Vårt uppdrag är att ge förutsättningar och verka för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom verksamheterna i södra Älvsborg. På den här hemsidan kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården i södra Älvsborg ansöka om bidrag för dina forsknings- och utvecklingsprojekt. Här finner du information om vad du kan söka medel för.

Om våra anslag

Ansökningsperioderna för projektmedel och doktorandmedel är den 1:a oktober t o m 31:a oktober respektive den 1:e mars t o m 31:a mars. Övriga ansökningar, exempelvis resebidrag eller språkgranskningsbidrag, kan göras löpande under hela året. Innan du börjar söka medel läs först Om FoU anslagen. Manual för sökande hittar du under "Hjälp och service" i vänstermenyn.

Aktuellt

2017-11-27 Planerar du som forskare inom primärvård att söka regionala ALF-medel?

Sista ansökningsdag är 11 december 2017. Det finns inga krav på att sökande ska ha en särskild profession, men för att vara behörig att söka, ska du ha anställning om minst 50 % inom Västra Götalandsregionen eller vara anställd hos privat vårdgivare i Västra Götalandsregionen. Här finns samlad information: https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/FoU-primarvard/aktuellt/aktuellt-2017/alf-medel/alf-medel-ht-2017/ Läs artikeln här

2017-11-15 Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg

Vid det lokala FoU-rådets beslutsmöte, 2017-11-15, beviljades 12 nya ansökningar om projektmedel. Inga ansökningar om doktorandmedel har inkommit hösten 2017. Det lokala FoU-rådet önskar alla nya projektledare lycka till! Läs artikeln här

2017-05-18: Beslutsmöte, Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg

Vid lokala FoU-rådet i Södra Älvsborgs beslutsmöte 2017-04-28 höjdes maxbeloppet för språkgranskningsanslaget från 10% till 15% av ett prisbasbelopp för kvalitativ studiedesign. För kvantitativ studiedesign förblir anslagets maxbelopp 10% av ett prisbasbelopp. Beslut togs också att höja publikationstödsanslaget från 40% till 50% av ett prisbasbelopp. Tre doktorandstöd, tio nya ansökningar av ordinarie projektmedel, och två kompletteringsansökningar beviljades. Läs artikeln här 

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Lena Nordeman

Kontakta oss

FoU-rådet Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Tel nr: 010-43 59 410


FoU-rådet i Södra Älvsborg, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/