FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
Anslagsgivare i Västra Götalandsregionen

Anslagsgivare Västra Götalandsregionen

Länkar samt engelsk översättning

Länkbild till att söka bland enheter och personer Här kan du söka bland alla nationella kontaktuppgifter till enheter, alternativt personer.

ALF- och TUA-medel

Regionala FoU-råd

Lokala FoU-råd i Västra Götaland

Länssjukhusens FoU-arbete

Universitet och högskolor

Regionala Etikprövningsnämnden


Beviljade anslag i Västra Götalandsregionen
Här hittar du en ständigt dagsaktuell sökfunktion för vilka anslag som beviljats medel från merparten av anslagsgivarna i Västra Götalandsregionen.

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Lena Nordeman

Kontakta oss

FoU-rådet Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Tel nr: 010-43 59 410


Anslagsgivare i Västra Götalandsregionen, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/document/34221