FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen
Search tool

Alternativ för sökning

Sök bland ansökningar

Sök i informationstexter

Sök projektbeskrivningar

Alla projektledare till ansökningar som beviljats anslag under ovanstående rubrik Sök bland ansökningar har som kriterie att en kontinuerligt uppdaterad projektbeskrivning informerar om FoU-arbetet och dess framsteg och dessa återfinns via sökfunktionen här.

Sök användare

  • Sök person. Här finner du användare i systemet och de kontaktuppgifter de lagt in.
  • Sök resursperson Här finner du resurspersoner som exempelvis föreläsare, språkgranskare, handledare eller statistiker.

Sök kontaktinformation enheter

Tips om HSA - sökdatabas med anställda i landsting och kommuner i Sverige (intranätåtkomst)

Idag är 18 landsting i Sverige anslutna till denna söktjänst. Så småningom kommer det även att vara möjligt att söka uppgifter från kommuner och övriga landsting.

Hitta eller annonsera om lediga jobb för FoU-kompetens

Annonstjänst(gratis)

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Lena Nordeman

Kontakta oss

FoU-rådet Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Tel nr: 010-43 59 410


Search tool, from FoU-rådet i Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/alvsborg/search