logotyp
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Forskningsfinansiering från CKF


Kommande utlysningar:

  • 1 mars - Projektanslag
  • 1 oktober - Doktorandtjänst
  • 1 oktober - Postdoktjänst

Kontaktuppgifter:

Frågor om anslagen:

Cecilia Lundgren
E-post:

Systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

Ansökan

Ansökningssystemet är nu stängt. Den 7 november 2017 har Centrumrådet sitt beslutande sammanträde.

Tre doktorandtjänster - Ansökan med egen projektplan
Sökande är person som är behörig till forskarutbildning. Ansökan ska avse ett forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och vara lämpligt för utbildning på forskarnivå. Beviljande av projektet innebär lönefinansiering för en doktorand på 50 % fram till disputation, maximalt under 8 år. En av tjänsterna är öronmärkt för sjuksköterska inom ramen för den nysatsning som sker från LD.

Fyra doktorandtjänster – Ansökan om ny doktorand till forskningsprojekt
Sökande är disputerad forskare i Landstinget Dalarna(LD). Ansökan ska avse forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och lämpligt för doktorandprojekt. Beviljande av projektet innebär lönefinansiering för en doktorand på 50 % fram till disputation, maximalt under 8 år. Två av tjänsterna är öronmärkta för sjuksköterskor inom ramen för den nysatsning som sker från LD.
Tillsättning av doktorandtjänsterna sker i två steg. I steg 1 ansöker disputerad forskare om finansiering för en ny doktorand i sitt projekt. I steg 2 sker sedan rekrytering av doktorand till projektet (särskild utlysning med ansökan i LDs gängse ansökningssystem).

Sju postdoktjänster - Tre postdoktjänster 50 % på 2 år, och två postdoktjänster 25 % på 2 år och två postdoktjänster 25 % på 1 år. 
Ansökan ska avse forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet och lämpligt för forskning på postdoknivå. Beviljande innebär 40 % forskning + 10 % pedagogiskt arbete på CKF (50 %-tjänsterna) eller 20 % forskning + 5 % pedagogiskt arbete på CKF (25 %-tjänsterna).

Centrumrådet, dvs styrelsen för Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF), bedömer forskningsplanen för Forskar-ST i Landstinget Dalarna

OBS! Du måste registrera dig i systemet och skapa ett personkort. Vidare information ges i programmet. Anvisningar finns i början av formuläret.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu