Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Forskningsfinansiering från CKF

Ansökan

Ansökningssystemet är nu stängt för att söka forskningsfinansiering till ett kliniskt forskningsprojekt. Systemet öppnar ca en månad före sista ansökningsdag våren 2019.

Ansökan om projektanslag

För att ansöka om forskningsanslag skall du vara anställd i Landstinget Dalarna (minst halvtid och tillsvidare), vara behörig till forskarutbildning, registrerad som doktorand eller disputerad forskare.
Maxbelopp att söka är 400 000 kr/år och för maximalt 3 års verksamhet.

Ansökan om Forskar-ST

Systemet för ansökan om Forskar-ST är nu stängt.

För att se bedömningskriterier för Doktorandtjänst samt Postdoktjänst klicka är

För att se tidigare beviljade anslag CKF Dalarna klicka här


Förändringar i Researchweb med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

  • När du loggar in ska du använda den e-postadress du angett i personkortet istället för ditt namn.
  • Första gången du loggar in får du möjlighet att godkänna lagring och behandling av dina personuppgifter, och du måste på nytt välja synlighetsnivå för ditt personkort. Vi rekommenderar dig att ha ett öppet personkort alternativt personkort som bara är synligt för andra användare av Reserachweb. Ett dolt personkort ansöker du om att få använda.
  • Nya funktioner för registerutdrag, dataexport, och radering av personkortet tillkommer.

Kommande utlysningar:

  • 1 mars - Projektanslag
  • 1 oktober - Doktorandtjänst
  • 1 oktober - Postdoktjänst

Kontaktuppgifter:

Frågor om anslagen:

Cecilia Lundgren
E-post:

Systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

aktuella anslag
sista ansökningsdag


Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu