Centrum för Klinisk Forskning Dalarna

Forskningsfinansiering från CKF


Kommande utlysningar:

  • 1 mars - Projektanslag
  • 1 oktober - Doktorandtjänst
  • 1 oktober - Postdoktjänst

Kontaktuppgifter:

Frågor om anslagen:

Cecilia Lundgren
E-post:

Systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

Ansökan

Ansökningssystemet är nu öppet för att söka forskningsfinansiering till ett kliniskt forskningsprojekt. Systemet stängs 1 mars 2018 kl 17.00. Din ansökan bedöms av Centrumrådet den 18 april 2018.

Ansökan om projektanslag

För att ansöka om forskningsanslag skall du vara anställd i Landstinget Dalarna (minst halvtid och tillsvidare), vara behörig till forskarutbildning, registrerad som doktorand eller disputerad forskare.
Maxbelopp att söka är 400 000 kr/år och för maximalt 3 års verksamhet.

Ansökan om projektanslag 

Ansökan om Forskar-ST

Ansökningssystemet är också öppet för bedömning av projektplan för Forskar-ST.

Ansökan om Forskar-ST 


Centrum för Klinisk Forskning Dalarna, from Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
http://www.researchweb.org/is/en/ckfuu/project