FoU-rådet Södra Älvsborg, Västra Götalandsregionen

Närhälsan

FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg

Vi byter hemsida och under sommaren år 2018 flyttar vi information. Aktuellt och information om 2018-års kurser återfinns här på den nya hemsidan som alltså parallellt fylls på med innehåll nu.
 

FoU-centrum Södra Älvsborg

Bild av FoU-centrum
Besöks/postadress:
FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Rubrik FoU-anslag

-Ansök om anslag från Lokala FoU-rådet.
(FoU-centrum Södra Älvsborg är här även anslagsgivarkansli)

-Ansök om forskningsarbetstid inom primärvård.

-Hitta andra anslagsgivare i vår region.
-Hitta beviljade anslag.

Andra FoU-enheter i regionen

En projektdatabas för forskning och utveckling (FoU) 
i Västra Götalandsregionen (VGR)
Vi använder FoU i VGR för att följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

Uppdatera din projektinformation och CV

Det är viktigt att alla projekt finns med!
Du får information om hur du bidrar med uppgifter om ditt projekt samt håller det uppdaterat via menyvalet Mina sidor.
Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att informera om ditt projekt och dina publikationer.
Här hittar du samlat vetenskapliga artiklar som är publicerade av medarbetare inom primärvård i Västra Götalandsregionen.

Aktiviteter FoU-intresse

Forskning och utveckling i primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
- en del av Västra Götalandsregionen.

FoU-centrum är ett stöd för personal i primärvård och folktandvård i Södra Älvsborg som önskar starta en studie. Vi bistår kostnadsfritt med personlig handledning och undervisning i hur man lägger upp sin studie och vi kan ge råd om hur man söker pengar. Du som är anställd inom primärvård i Södra Älvsborg kan ansöka om arbetstid för forskning. Här får du veta mer. För personal som arbetar inom Folktandvården finns mer information på Folktandvården FoU´s hemsidor.


Aktuellt startsida

Disputation Bernhard von Below den 7 juni

Bernhards försvarar avhandlingen; "Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - Kunskaper och erfarenheter" onsdagen den 7 juni 2017, kl 13.00. Plats är Hörsal 2119, Hus 2, Hälsovetarbacken, Arvid Wallgrens backe, Göteborg.

Ta del av avhandlingen.

  


Istar-ikon

ISTAR: Internationell konferens år 2017 anordnas av FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg

Den 19 - 21 juni år 2017 öppnas dörrarna för Enablers and barriers for successful transition from childhood to adulthood. Redan den 18 juni, på kvällen anordnas ett "Get-toghether-event" för de som anlänt till Borås. Deltagar- och abstractanmälan är nu öppen. Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga är målgrupp. Läs mer/Lämna din anmälan.


 

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Lena Nordeman

Kontakta oss

FoU-centrum Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

Tel nr: 010-43 59 410


FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg, from FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
http://www.researchweb.org/is/en/foualvsborg