FoU i Region Halland

Senast inlagda projekt

Analys av TSH, T3 samt T4 i cerebrospinalvätska hos patienter med primär hypothyreos, jämförelse med friska försökspersoner
Anders Funkqvist
Analyser av thyroideahormon, neuromarkörer i likvor och korrelation till olika symtomskalor, thyroideahormon i serum och basala variabler hos ...
,
Könshormoner hos hypofyssviktiga kvinnor
Catharina Olivius
Vi ämnar i denna studie undersöka prevalens av könshormonbrist, genomförd substitutionsbehandling och könshormonnivåer mätt med högkänslig ...
,
Var finns hjälpen när du behöver den? Att söka stöd för psykisk ohälsa som ung.
Katrin Häggström Westberg
Bakgrund Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett globalt och nationellt folkhälsoproblem (1, 2). Svenska rapporter visar att den psykiska ohälsan ...
,
Är förekomst av sublinguala varicer associerat med metabolt syndrom samt insjuknande i hjärt-kärl sjukdomar?
Lennart Hedström
I en studie på tandvårdspatienter ≥ 40 år har man påvisat ett samband mellan hypertoni och sublinguala varicer (SV). Resultat  visade även ...

Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland börjar vi nu använda databasen FoU i Region Halland. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.


FoU i Region Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland