FoU i Region Halland

Senast inlagda projekt

Spädbarns-UVI, nu och i framtiden
Magnus Lindén
UVI är en vanligt förekommande infektion hos små barn och leder i ca 30% av fallen till njurskada med risk för senare sjuklighet som högt ...
,
Ultraljud lungor som verktyg i bedömning av vätska status i dialyspatienter
Korrelation av ultraljud lungor, klinisk bedömning och bioimpedans mätning i evaluering av vätska status
Christel Gross
Terminal njursvikt var en dödsorsak för drygt 40 år sen. Tack vare dialysen, som kan ersätta ett komplett organ, kan njursviktpatienter nu leva i ...
,
Variationer i tillväxtmönster mellan generationer
-hur ser ärftligheten i individers tillväxtmönster ut?
Anton Holmgren
Bakgrund: Ett barns tillväxt speglar dess hälsa och utgör ett diagnostiskt instrument som kan avslöja sjukdom och psykosocial problematik. ...
,
Emotionell kontakt, anhörigkontakt samt symptomatologi - nya aspekter i klinisk suicidriskbedömning?
Erik Bergqvist
Varje år dör cirka 1500 persioner i självmord i Sverige. Trots suicidpreventivt arbete så har självmordstalen de senaste åren varit ...

Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland börjar vi nu använda databasen FoU i Region Halland. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.


FoU i Region Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland