FoU i Region Halland

Senast inlagda projekt

Behandling av broskskador i knät med broskcellterapi. 6-12 års uppföjlning
Sebastian Concaro
Broscelltransplantation är en kliniskmetod för att behandla broskskador i leder. Metoden utvecklades i Sverige och första brosktransplantation ...
,
PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörer
Malin Henriksson
Bakgrund: De som söker för ångest är en stor patientgrupp i primärvården idag. Det innebär ett lidande på individnivå, höga ...
,
Epidemiologisk studie av gastrointestinala mjukdelstumörer (GIST) i Region Halland.
Kamuran Inci
Vi avser att beskriva incidens, prevalens, recidiv och överlevnad vid GIST i region Halland samt att beskriva mutationer i KIT/PDGFRA genen vid ...
,
Perinatala påverkansfaktorer på utveckling hos barn vid 10 års ålder
Josefine Roswall
Nutritionen runt födelsen har visat sig vara avgörande för barnets utveckling och har betydelse för den vuxnes risk för att utveckla ...

Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland börjar vi nu använda databasen FoU i Region Halland. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.


FoU i Region Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland