FoU i Region Halland

Senast inlagda projekt

Perinatala påverkansfaktorer för barns kognitiva utveckling
-Hur korrelerar perinatala nivåer av osteocalcin till barns tidiga utveckling och kognition?
Sara Berggren
Hos barn utvecklas hjärnan kraftigt under graviditet och de första två levnadsåren. Utvecklingen sker stegvis, kognitivt och motoriskt, och kan ...
,
Prehospitala Höftstudien i Halland
Glenn Larsson
Patienter i Halland som drabbats av misstänkt höftfraktur randomiseras av ambulanssjukvården till snabbspår med transport direkt till röntgen ...
,
Prognostiska markörer och det kirurgiska traumats roll vid kolorektal cancer
Andreas Jonsson
CRC är en av Sveriges vanligaste cancerformer. Överlevnaden är korrelerad till tumörstadium vid diagnos, där spridd sjukdom gör ...
,
Kartläggning och åtgärder för personer med synnedsättning som har balanssvårigheter och/eller belastningsproblematik i axlar/nacke/rygg.
Gunilla Lindsköld
Målgrupp: Barn, ungdomar och personer i yrkesverksam ålder som är patienter på syncentralen och har en diagnosticerad svår synnedsättning ...

Region Hallands projektdatabas

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Region Halland börjar vi nu använda databasen FoU i Region Halland. Via Researchweb kan du enkelt registrera ditt projekt i databasen. Du kan lägga in alla forskningsprojekt, pågående och avslutade, oavsett om du fått stöd från Region Halland eller inte. På detta sätt kan du inte bara få ut information om dina projekt, utan du kan även söka fram projekt från andra.


FoU i Region Halland, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/