Var finns hjälpen när du behöver den? Att söka stöd för psykisk ohälsa som ung.
Var finns hjälpen när du behöver den? Att söka stöd för psykisk ohälsa som ung.
Project number : 228681
Created by: Katrin Häggström Westberg, 2017-06-27
Last revised by: Katrin Häggström Westberg, 2017-06-27
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Bakgrund
Psykisk ohälsa bland ungdomar är ett globalt och nationellt folkhälsoproblem (1, 2). Svenska rapporter visar att den psykiska ohälsan ökar bland ungdomar med både högre självskattad ohälsa och ökad vårdförbrukning (3-7). Få ungdomar med psykiska problem söker stöd och vissa grupper är särskilt svåra att nå (8-12).Nuvarande stödstrukturer når inte ungdomarna, endast 2% av kontakterna med Första linjen initieras av ungdomarna själva, bara 30% är killar (13), och för ungdomsmottagningarna är denna siffra 11,5% (14). 

Frågeställning
Studien ingår i ett avhandlingsarbete. Det övergripande syftet med studien är att fördjupa kunskapen om hur individuella och strukturella faktorer påverkar själva sökande-processen och ungdomars upplevelser då de söker professionellt stöd vid psykisk ohälsa.

Metod
Ca 20 ungdomar mellan 15-25 som söker professionellt stöd för psykisk ohälsa kommer att rekryteras från två olika mottagningar lokalt, Ungdomsmottagningen samt Kyrkans Samtalsmottagning för Unga. Ett strategiskt urval av forskningspersoner görs för att skapa en variationsbredd i bilden av upplevelser i samband med hjälpsökande. Insamlade data kommer att ha en kvalitativ karaktär och analyseras enligt metoden Grounded Theory (15).

Betydelse för införande av ny kunskap
Studien kan bidra med nya kunskaper om hur sökande kan stöttas och underlättas och bidra med kunskap om hur officiella stödstrukturer till ungdomar med psykisk ohälsa lämpligen kan utformas.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Petra Svedberg
Högskolan Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle
Maria Nyholm
Skaraborgsinstitutet/Högskolan i Halmstad

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-06-01

Projektets slutdatum

2018-05-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Omvårdnad

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Mental Health
The state wherein the person is well adjusted.
Adolescent
A person 13 to 18 years of age.
Health Services Needs and Demand
Health services required by a population or community as well as the health services that the population or community is able and willing to pay for.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Företag - Privata vårdgivande bolag - inom Region Halland - Övrigt
Affecta Psykiatrimottagning
Statligt - Högskolor - Högskolan i Halmstad - Sektionen för hälsa och samhälle

Beviljade ansökningar (bidrag) till projektet

Grant provider: Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Decided and approved
Grant reciever: Petra Svedberg
Applied 2017-05-09 for a contribution of 200,000 SEK intended for Drivande av forskningsprojekt
Decision 2017-05-22 with a contribution of 168,000 SEK and is available 2017-06-01 - 2018-12
Grant provider: Region Halland (Reference number: 2017/29)
Decided and approved
Grant reciever: Katrin Häggström Westberg
Applied 2017-05-16 for a contribution of 155,736 SEK intended for Lönekostnader
Decision 2017-06-08 with a contribution of 50,000 SEK and is available 2017-06-01-2018-05-3
Total applied sum: 355,736 SEK | Total granted sum: 218,000 SEK

Var finns hjälpen när du behöver den? Att söka stöd för psykisk ohälsa som ung., from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/228681