Könshormoner hos hypofyssviktiga kvinnor
Könshormoner hos hypofyssviktiga kvinnor
Project number : 228851
Created by: Catharina Olivius, 2017-07-05
Last revised by: Catharina Olivius, 2017-07-05
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Vi ämnar i denna studie undersöka prevalens av könshormonbrist, genomförd substitutionsbehandling och könshormonnivåer mätt med högkänslig teknik (liquid chromatography-tandem mass spectrometry; LC-MS/MS) hos kvinnor med hypofyssjukdom. Kvinnor med hypofyssvikt som påbörjat tillväxthormonbehandling vid CEM (center för endokrina och metabola sjukdomar), Sahlgrenska Universitetssjukhuset 1995-2015 inkluderas i studien, och efter exklusion av patienter med hormonproducerande hypofysadenom, spridd tumörsjukdom eller allvarlig systemsjukdom ingår 184 patienter i studiepopulationen.

Delprojekt 1: “Prevalence and treatment of hypogonadism in women with hypopituitarism- a retrospective analysis” I delprojekt 1 kartläggs prevalensen av könshormonbrist och genomförd behandling med östrogen och androgener hos studiepopulationen.

Delprojekt 2: “Sex hormone levels by LC/MS-MS in women with hypopituitarism and in the general population”
I delprojekt 2 analyseras hormonnivåerna med LC-MS/MS hos studiepopulationen samt hos friska åldersmatchade kontroller. Därefter beskrivs hur könshormonprofilen ser ut hos studiepopulationen jämfört med hos de friska.

Delprojekt 3:“Levels of sex hormones and metabolic variables in women with hypopituitarism and in the population”
I delprojekt 3 studeras associationen mellan uppmätta hormonnivåer och bentäthet, kroppssammansättning och metabola variabler hos kvinnor med hypofyssvikt samt hos kvinnor i befolkningen.

2. Information om forskargruppen

Medarbetare i projektet

Åsa Tivesten
Endokrinsektionen, Medicinområdet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2016-01-01

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Endokrinologi och diabetes

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Hypopituitarism
Diminution or cessation of secretion of one or more hormones from the anterior pituitary gland (including LH; FOLLICLE STIMULATING HORMONE; SOMATOTROPIN; and CORTICOTROPIN). This may result from surgical or radiation ablation, non-secretory PITUITARY NEOPLASMS, metastatic tumors, infarction, PITUITARY APOPLEXY, infiltrative or granulomatous processes, and other conditions.
Hypogonadism
Condition resulting from deficient gonadal functions, such as GAMETOGENESIS and the production of GONADAL STEROID HORMONES. It is characterized by delay in GROWTH, germ cell maturation, and development of secondary sex characteristics. Hypogonadism can be due to a deficiency of GONADOTROPINS (hypogonadotropic hypogonadism) or due to primary gonadal failure (hypergonadotropic hypogonadism).

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Medicinsk specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka - Medicinmottagningen Kungsbacka
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 6 - Medicin, Sahlgrenska workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Könshormoner hos hypofyssviktiga kvinnor, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/228851