Väntetid till behandling av livmodercancer och dess inverkan på överlevnad
Väntetid till behandling av livmodercancer och dess inverkan på överlevnad
Project number : 228991
Created by: Janusz Marcickiewicz, 2017-07-24
Last revised by: Janusz Marcickiewicz, 2017-07-24
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Överlevnad i cancer kan bero på diagnostiska förseningar och försenad behandling. Det har beskrivits skillnader i väntetider beroende av socioekonomiska faktorer (1). Livmodercancer är den vanligaste gynekologiska cancern i västvärlden. I Sverige diagnostiseras 1500 kvinnor om året och 60 i Halland. Livmodercancer har generellt en god prognos men med en betydande variation i överlevnad. De flesta patienter med stadium I botas men vissa subgrupper har hög risk för metastaser och betydligt sämre överlevnad.

Vi vill studera relation mellan väntetid till behandling och överlevnad i Halland samt vilka faktorer som påverkar väntetiden (utbildningsnivå, etnisk bakgrund, socioekonomisk status, boendeort).

Det är en retrospektiv, populationsbaserad kohortstudie baserad på svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer (INCA). För att identifiera faktorer associerade med väntetid till behandling kommer samkörning ske med data från Socialstyrelsens hälsodataregister, data från SCB (folk-och bostadsregistret, hushållens ekonomi, utbildningsregistret, longitudinell integrationsdatabas för sjukförsäkrings- och arbetsmarknadsstudier (LISA) samt Gynop-registret (kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi).

På detta sätt kan vi belysa vilka faktorer som signifikant påverkar väntetider till behandling och i sin tur även överlevnaden. Det kan lägga grunden till arbete att minska skillnader mellan individer och patientgrupper inom Region Halland och leda till en bättre och mer jämlik vård.

2. Information om forskargruppen

Medarbetare i projektet

peter hersvik
Kvinnokliniken Hallands sjukhus, Varberg

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-09-30

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Cancer och onkologi

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Endometrial Neoplasms
Tumors or cancer of ENDOMETRIUM, the mucous lining of the UTERUS. These neoplasms can be benign or malignant. Their classification and grading are based on the various cell types and the percent of undifferentiated cells.
Pelvic Neoplasms
Tumors or cancer of the pelvic region.
Uterine Neoplasms
Tumors or cancer of the UTERUS.
Epidemiologic Factors
Events, characteristics, or other definable entities that have the potential to bring about a change in a health condition or other defined outcome.
Health Care Evaluation Mechanisms
Methods and techniques used in evaluating the quality of health care, its planning, and delivery.
Guidelines as Topic
A systematic statement of policy rules or principles. Guidelines may be developed by government agencies at any level, institutions, professional societies, governing boards, or by convening expert panels. The text may be cursive or in outline form but is generally a comprehensive guide to problems and approaches in any field of activity. For guidelines in the field of health care and clinical medicine, PRACTICE GUIDELINES AS TOPIC is available.
Carcinoma, Endometrioid
An adenocarcinoma characterized by the presence of cells resembling the glandular cells of the ENDOMETRIUM. It is a common histological type of ovarian CARCINOMA and ENDOMETRIAL CARCINOMA. There is a high frequency of co-occurrence of this form of adenocarcinoma in both tissues.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Kvinnokliniken Hallands sjukhus - Kvinnokliniken Läkare Varberg

Väntetid till behandling av livmodercancer och dess inverkan på överlevnad, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/228991