Epidemiologisk studie av gastrointestinala mjukdelstumörer (GIST) i Region Halland.
Epidemiologisk studie av gastrointestinala mjukdelstumörer (GIST) i Region Halland.
Project number : 230761
Created by: Kamuran Inci, 2017-09-18
Last revised by: Kamuran Inci, 2017-09-18
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Vi avser att beskriva incidens, prevalens, recidiv och överlevnad vid GIST i region Halland samt att beskriva mutationer i KIT/PDGFRA genen vid GIST. Vi önskar förklara respons på tumörbehandling av GIST med hjälp av tyrosinkinashämmare (TK) före (neoadjuvant) och efter operation (adjuvant) samt som lindrande behandling (palliativ). Dessutom studera uttryck av aptitstimulerande hormonet ghrelin hos patienter som opereras samtidigt för fetma och magsäcks GIST (gastric sleeve) som kan bli framtida behandlingsalternativ.

Med detta forskningsprojekt främjar vi klinisk kirurgisk forskning och kvalitetsutveckling inom kirurgi i Region Halland.

Genom att introducera transanalt och endokopiskt ultraljud för utredning av GIST och neuroendokrina tumörer kommer vi kunna utreda och behandla dessa tillstånd inom regionen. Med hjälp av transanalt ultraljud kan vi diagnosticera och behandla rektala tumörer samt patienter med analinkontinens och fistelproblematik.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Stefan Lindskog
avd för Endokrin- och Sarkomkirurgi, Sahlgrenska och Kirurgen, Hallands Sjukhus, Varberg
Bengt-Erik Nilsson
Område Sahlgrenska, Kirurgi

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-12-01

Projektets slutdatum

2019-12-01

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Kirurgi

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Gastrointestinal Stromal Tumors
All tumors in the GASTROINTESTINAL TRACT arising from mesenchymal cells (MESODERM) except those of smooth muscle cells (LEIOMYOMA) or Schwann cells (SCHWANNOMA).

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 3 - Kirurgikliniken Hallands sjukhus - Läkare Kirurgi Varberg

Epidemiologisk studie av gastrointestinala mjukdelstumörer (GIST) i Region Halland., from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/230761