Behandling av broskskador i knät med broskcellterapi. 6-12 års uppföjlning
Behandling av broskskador i knät med broskcellterapi. 6-12 års uppföjlning
Project number : 230851
Created by: Sebastian Concaro, 2017-09-20
Last revised by: Sebastian Concaro, 2017-09-20
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Broscelltransplantation är en kliniskmetod för att behandla broskskador i leder. Metoden utvecklades i Sverige och första brosktransplantation genomfördes 1987. I den första generation av tekniken sutureras periostvävnad på broskskadan och därefter injiceras broskceller under denna. Den sista generationen av tekniken använder sig av en kombination av ett biomaterial och celler som sedan diferentieras för att producera brosk in vitro innan man transplanterar med titthålsteknik.

Mellan 2005 och 2012 har 200 patienter blivit transplanterade I kungsbacka. Syftet med vår studie är att analisera de kliniska resultaten av de patienterna som har blivit behandlade mellan 2005 och 2012. Vi kommer att analisera olikan patientbaserade enkäter och jämföra värden inför och efter behanlingen. Målet är att identifera vilken grupp av patienter får bättre resultat efter behandlingan och vilka faktorer påverkar resultaten.

2. Information om forskargruppen

Medarbetare i projektet

Mats Brittberg
Ortopedkliniken, Kungsbacka Sjukhus

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2017-09-18

Projektets slutdatum

2018-12-31

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Ortopedi

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Cartilage Diseases
Description missing
Joint Diseases
Description missing
Cartilage
A non-vascular form of connective tissue composed of CHONDROCYTES embedded in a matrix that includes CHONDROITIN SULFATE and various types of FIBRILLAR COLLAGEN. There are three major types: HYALINE CARTILAGE; FIBROCARTILAGE; and ELASTIC CARTILAGE.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 2 - Opererande specialistvård Hallands sjukhus Kungsbacka - Ortopedimottagningen Kungsbacka

Behandling av broskskador i knät med broskcellterapi. 6-12 års uppföjlning, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/230851