Resursoptimering på akutmottagningen med hjälp av maskininlärning
Resursoptimering på akutmottagningen med hjälp av maskininlärning
Project number : 252021
Created by: Ellen Tolestam Heyman, 2018-08-08
Last revised by: Ellen Tolestam Heyman, 2018-08-10
Project created in: FoU i Region Halland

PublishedPublished

1. Projektbeskrivning

Sammanfattning av projektet (Vetenskaplig eller Populärvetenskaplig)

Vi lever allt längre med allt fler kroniska sjukdomar och behöver allt mer sjukvård. Parallellt utvecklas nya möjliga medicinska undersökningar och behandlingar. Samhällets resurser för sjukvård är dock ändliga. Vi måste försöka utnyttja befintliga resurser på ett effektivare sätt.

Idag fattas snabba, livsavgörande och dyra beslut på akutmottagningen med hjälp av minnesregler, magkänsla eller i bästa fall kliniska protokoll som beslutsstöd. Kliniska protokoll är i regel framtagna på en annan population och under andra omständigheter än på akutmottagningen. Dessutom är de ofta förenklade för att tillåta manuell beräkning. Beslutsstöden på akutmottagningen är alltså relativt trubbiga, vilket kan öka risken att missa ett kritiskt tillstånd hos patienten eller att utföra onödig utredning.

Projektet utgörs av en doktorsavhandling där övergripande mål är att bättre kunna prediktera och individualisera vården på akutmottagningen för att öka precisionen och därmed patientnyttan av befintliga resurser med hjälp av artificiell intelligens/maskininlärning. Maskininlärning används som analysmetod i samtliga delprojekt, i samarbete med forskare i informationsteknologi/datavetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Sökanden är kliniskt aktiv ST-läkare i akutsjukvård vid Akutkliniken Hallands Sjukhus, Varberg och blir samverkansdoktorand i akutsjukvård vid Sahlgrenska Akademin hösten 2018.

2. Information om forskargruppen

Tutor

Markus Lingman
Sjukhusledningen, Hallands sjukhus
Lina Dahlén Holmqvist
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska, Medicinkliniken
Amir Baigi
FoU Halland

3. Information om projektet

Status på projektet

Påbörjat/Pågående

Projektets startdatum

2018-09-30

Projektets slutdatum

2026-09-30

Huvudsakligt ämnesområde för projektet (SCB klassificering)

Annan klinisk medicin

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Emergency Medicine
A branch of medicine concerned with an individual's resuscitation, transportation and care from the point of injury or beginning of illness through the hospital or other emergency treatment facility.
Emergency Treatment
First aid or other immediate intervention for accidents or medical conditions requiring immediate care and treatment before definitive medical and surgical management can be procured.
Emergency Medical Services
Services specifically designed, staffed, and equipped for the emergency care of patients.
Emergency Service, Hospital
Hospital department responsible for the administration and provision of immediate medical or surgical care to the emergency patient.
Emergency Medical Service Communication Systems
The use of communication systems, such as telecommunication, to transmit emergency information to appropriate providers of health services.

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Region Halland - Hallands sjukhus - Område 1 - Akutkliniken Hallands sjukhus - Akuten Läkare Varberg

Resursoptimering på akutmottagningen med hjälp av maskininlärning, from FoU i Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/fouhalland/project/252021