FoU Region Örebro län

Projektdatabas för Region Örebro län

Välkommen till projektdatabasen för Region Örebro län. Här registeras alla forskningsprojekt och kliniska prövningar som pågår inom Region Örebro län. Du kan söka efter pågående projekt kopplat till den klinik som du är intresserad av.

Du är också välkommen att besöka  Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län. Länk till Region Örebro läns hemsida.


För forskare

Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta .
 

Nya projekt

Viktoria Malas
Visdomstandskirurgi är ett vanligt ingrepp inom tandvården som kan innebära komplikationer i samband med operationen och postoperativt för ...
Jakob Ström
Feber är en vanlig komplikation efter stroke och drabbar ungefär hälften av patienterna under sjukhustiden. Patienter som utvecklar feber efter ...
Jakob Ström
Var sjuttonde minut drabbas någon i Sverige av stroke och ungefär var fjärde drabbad dör som en följd av sjukdomen. Tyvärr är inte bara ...
Jakob Ström
Stroke, eller slaganfall, är när hjärnans blodförsörjning skadas genom en propp eller blödning. Detta leder ofta till förlamningar och stort ...


FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol