logotyp
FoU Region Örebro län

Projektdatabas för Region Örebro län

Välkommen till projektdatabasen för Region Örebro län. Här registeras alla forskningsprojekt och kliniska prövningar som pågår inom Region Örebro län. Du kan söka efter pågående projekt kopplat till den klinik som du är intresserad av.

Du är också välkommen att besöka  Region Örebro läns hemsida om du vill veta mer om den forskning som pågår inom Region Örebro län. Länk till Region Örebro läns hemsida.


För forskare

Projektdatabasen ger dig som forskare stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Örebro läns forskningsbokslut. Här gör du också din PUL-anmälan för ditt forskningsprojekt. För frågor och support, kontakta .
 

Nya projekt

Emma Ohlsson-Nevo
Kirurgi har en vanlig behandlade åtgärd vid cancersjukdomar. Det planeras en nivå- strukturering av den avancerade cancerkirurgi där färre ...
Emma Ohlsson-Nevo
Trots kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet är patienterna som vårdas på sjukhus för lite fysisk aktiva. Inaktiviteten medför en onödig ...
Stefania Kapetanaki
Diabetisk njursjukdom är den vanligaste orsaken av kronisk njursvikt över hela världen. Kostnaderna är extrema för sjukvården. Under ...

Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol