logotyp
Search information | Project | FoU Region Örebro län

Search result

Search gave 582 hits in 0.11 seconds

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: score | date | title | author | status

Published Effekt av bolusvolym och viskositet på remifentanil-inducerad sväljningsdysfunktion
johanna savilampi, aniva, 229141
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Inom modern anestesi och intensivvård utförs idag ofta mindre kirurgiska ingrepp och obehagliga undersökningar utan att patienterna är sövda och kopplade till respirator. Istället ges lokalbedövning och sederande läkemedel, dvs patienten ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229141
Published Levercancer, annan cancer samt leverkomplikationer och död hos personer som behandlats med direktverkande antiviraler mot hepatit C
Charlotte Lybeck, Universitetssjukhuset Örebro, Infektionskliniken, 229121
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Kronisk hepatit C är en sjukdom som ger få symptom och kan leda till skrumplever och levercancer. Studier har visat att 20-25 % utvecklar levercirros efter > 20 år med hepatit C och dessa personer har en mycket ökad risk för levercancer ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229121
Published Metabolic and Inflammatory Characteristics of Peripheral Arterial Disease: a Microdialysis Study.
David McGreevy, Kärl-Thoraxkliniken USÖ, 229111
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Ateroskleros är en systemisk inflammatorisk kärlsjukdom som länge varit en vanlig orsak till ohälsa. Benartärsjukdom, en av de vanligaste aterosklerotiska manifestationerna, uttrycker sig i första hand som claudicatio intermittens (IC, ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229111
Published Föräldrars erfarenheter av sin roll i beslut och behandling för barn med medfödd reduktionsmissbildning av extremitet
Liselotte Norling Hermansson, Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, 229051
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Vi vill undersöka hur föräldrar till barn med reduktionsmissbildning ser på sin roll som företrädare för barnet inför beslut om behandling. Att vara förälder till ett barn som är i behov av vård kan innebära en samverkan med olika ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229051
Published Validering av självskattningsversionen av IPPA (Individually Prioritized Problem Assessment)
Gustav Jarl, Ortopedteknik samt Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, 229031
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Mätning av självupplevda saker som funktion, livskvalitet, hälsa, smärta m.m. är vanligt förekommande inom sjukvård och forskning om hjälpmedel. Ofta används bedömningsinstrument där man frågar om områden som antas vara viktiga för ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229031
Published Finns det en ökad risk att utveckla svår sepsis orsakad av Staphylococcus aureus och Escherichia coli om man bär på genetiska polymorfier i NLRP3-inflammasomen?
Bo Söderquist, Laboratoriemedicin, Mikrobiologi och Infektionskliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 228891
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Det pågår en ständig kamp mellan bakteriernas virulensfaktorer och vår kropps försvarsmekanismer. Varje individ har ett unikt immunförsvar och genetiska variationer spelar ofta en avgörande roll för hur allvarlig sjukdomen blir. Detta ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/228891
Published Effekt av beta-blockad på morbiditet och mortalitet vid kolorektalkirurgi för cancer
Shahin Mohseni, Kirurgkliniken USÖ, 228871
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Kolorektal cancer är den 3e vanligaste cancer formen i Sverige. Varje år genomförs över 4000 kolorektalkirurgiska operation pga cancer. Post-operativa komplikationer så som anastomosläckage, infektioner, sårrupturer, samt dödlighet pga ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/228871
Published Ledprotesinfektioner orsakade av Staphylococcus aureus
Peter Wildeman, Ortopedkirurgiska kliniken USÖ, 228801
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Tekniken att ersätta utslitna leder med konstgjorda implantat har på ett påtagligt sätt förbättrat livskvaliteten för många människor och är ett av de största medicinsk-tekniska framstegen under 1900-talet. Resultaten är i de flesta fall ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/228801
Published Analys av samtliga Neisseria gonorrhoeae stammar isolerade i Sverige under 2016 - den första heltäckande nationella studien inkluderande mikrobiologiska, epidemiologiska och kliniska data
Ronza Hadad, Laboratoriemedicin, Mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Örebro, 228601
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
I Sverige har antalet fall av den sexuellt överförbara infektionen gonorré rapporterade till Folkhälsomyndigheten ökat mycket kraftigt de senaste 10 åren, från endast 611 fall 2009 till 1778 fall under 2016. Orsaken till denna extrema ökning ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/228601
Published Postoperativ smärta, inflammation och utfall efter höftplastik kirurgi. Prospektive, randomiserade kliniska studier.
Ján Kuchálik, ANIVA Kliniken Örebro, 228591
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Den postoperativa smärta som uppkommer efter en total höftledsplastik upplevs ofta som måttlig till svår. Smärtan kan påverka det postoperativa förloppet och mobiliseringen av patienten samt även leda till förlängd sjukhusvistelse. Det är ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/228591
Ongoing revision Egenprovtagning vid livmoderhalscancerscreening - ett alternativ för effektivisering av vårdprocessen och ökad deltagandefrekvens
Mats G Karlsson, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi, 228071
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Varje år genomgår ca 545 000 kvinnor mellan 23 och 60 år screeningtester för att genom mikroskopisk analys av celler kunna påvisa förstadier till cancer i livmoderhalsen. Provtagningen görs på vårdcentraler av barnmorskor, proverna ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/228071
Ongoing revision "Föda, muskelmassa och livskvalitet- en prospektiv kartläggning av nutritionsfaktorers betydels för patienter med huvud-och halscancer."
Charlotte Ryman, Vårdenhet, hud, plastik och öron., 227861
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Vården av patienter med huvud- och halscancer (HHC) innebär inte bara att försöka bota patienten från sin cancer. En annan viktig uppgift för oss som vårdar patienter med HHC är att identifiera patienternas olika behov (fysiska, psykiska, ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/227861
Published Regulatoriska mekanismer vid inflammatoriska njure- och kärlsjukdomar (vaskulit och glomerulonefrit)
Nektarios Karefyllakis, Medicinska Kliniken, njurmedicin, 213615
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Bakgrund Vaskulit kännetecknas av inflammation i kärlväggar och täcker ett antal sjukdomar. Blodkärl av någon storlek i något organ kan påverkas. Granulomatos med polyangiit (GPA, tidigare känd som Wegeners granulomatos (1)), mikroskopisk ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/213615
Published Makrofagers betydelse för uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom
Jonas Halfvarson, Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro, 213405
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Bakgrund: Inflammatorisk tarmsjukdom, det vill säga Crohns sjukdom och ulcerös kolit, är en sjukdom som orsakar en kronisk inflammation i mag-tarmkanalen. Sjukdomsbilden och prognosen varierar från ett relativt milt förlopp till ett aggressivt ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/213405
Published Yin och yang i blod och ben. Samspelet mellan hematopoes och stroma vid myeloproliferativa neoplasier identifierar nya behandlingsmöjligheter.
Jacob Crafoord, Medicinkliniken, USÖ, 213255
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Molekyler som utsöndras från de maligna (=cancersjuka) blodcellerna vid kroniska myeloproliferativa cancersjukdomarna (MPN) ger upphov till inflammation, som försämrar patienternas allmäntillstånd, samt ökar risken för ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/213255
Published Globalt mikroRNA-uttryck i placentan vid maternell rökning under graviditeten
Maria Lodefalk, Barn- och ungdomskliniken, USÖ, 212675
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Det finns > 4000 olika kemikalier i en cigarett, bl a nikotin. Nikotin passerar lätt moderkakan och kan ge högre koncentrationer hos fostret än hos kvinnan. Det finns många risker kopplade till rökning under graviditeten: missfall, för tidig ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/212675
Published ImmunoBrain - Inflammation och autoimmunitet vid invalidiserande psykiatrisk sjukdom
Ulrika Hylén, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län, 212655
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Psykiatriska sjukdomar är definierade utifrån sin symtombild; dess orsaksfaktorer är i stort sett alltid okända. Det finns tydliga indikationer på att immunologiska orsaker, där strukturer i det centrala nervsystemet attackeras av det egna ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/212655
Published TBE i Örebro län- en studie av prevalensen fästingar hos rådjur och prevalencen TBE smittade fästingar
Hans Fredlund, klinisk mikrobiologi, 212645
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Under de senaste 20 åren har en ökning av antalet fall av fästingburna infektioner noterats i Europa och även i Örebro län. En av de allvarligaste fästingburna sjukdomarna är TBE (Tick-borne encephalitis), en virussjukdom som är ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/212645
Published Laboratoriemonitorering av strokepatienter
Jakob Ström, Örebro Universitetssjukhus, 212635
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Stroke är den tredje vanligaste orsaken till död i Sverige, och är dessutom ledande orsak till förvärvad funktionsnedsättning. Infektioner, framför allt pneumoni och urinvägsinfektion, är vanliga efter stroke och har i flera studier ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/212635
Published inflammatorisk proteinprofil i plasma innan klinisk manifest inflammatorisk tarmsjukdom
Daniel Bergemalm, Universitetssjukhuset Örebro, 212605
Projektbeskrivning, FoU Region Örebro län
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) drabbar ofta unga människor i arbetsför ålder med varierande grad av sjukdomsaktivitet under resterande del av livet. Dominerande symptom är kraftiga diarréer med eller utan blodtillblandning. I de flesta fall ...
www.researchweb.org/is/en/fourol/project/212605
Filter search
year
applicants/authors (301)
tutors (195)
coworkers (383)
Region Örebro Län
Box 1613
701 16 Örebro
Telefon: 019-602 70 00
Fler kontaktuppgifter

Search information | Project | FoU Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/search