Ledamöter i FoU-rådet

Ledamöter i FoU-rådet

I FoU-rådet för Göteborg & södra Bohuslän ingår följande personer

Primärvården
Maria Larsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Närhälsan FoU primärvård

Mille Milakovic
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral
Mölnlycke

Elisabeth Björk Brämberg
Närhälsan Eriksberg vårdcentral
Göteborg

Susanne Bernhardsson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Närhälsan FoU primärvård

Tandvården
Anna-Lena Östberg
FoU-service odontologi
Folktandvårdens forskningscentrum, Odontologen

Hülya Cevik-Aras
Folktandvården FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

SU
Anneli Ozanne
Neurosjukvården
SU
Göteborg

Monika Fagevik Olsén
Sjukgymnastiken
SU
Göteborg

Gunilla Thunberg
DART kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning
SU
Göteborg

Lundby sjukhus
Chefläkare Ola Blomqvist
Capio Lundby sjukhus
Göteborg

Angereds närsjukhus
Lars-Olof Larsson
Vuxenspecialistmottagningen
Angereds närsjukhus
Angered

Koncernkontoret
Barbara Rubinstein
Göteborg

Kungälvs sjukhus
Delér Shakely
Medicinkliniken
Kungälv

Adjungerade som sekreterare vid FoU-rådets möten är:
Carin Sjöström-Greenwood och Inger Hansson
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

PublishedDocument information: Ledamöter i FoU-rådet | Last modified: 2017-04-03 by Carin Sjöström-Greenwood

Ledamöter i FoU-rådet, from FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
http://www.researchweb.org/is/en/gsb/document/42