För dig som behöver stöd och råd från FoU Halland

För dig som behöver stöd och råd från FoU Halland

För dig som har en idé till ett FoU-projekt, eller redan är igång, finns det inom FoU Halland möjlighet till stöd och support.

Det vi kan ge stöd med är bl.a.:

  • Diskussionspart för de som har en idé/vill starta upp ett projekt
  • Litteratursökning
  • Design och val av analysmetod
  • Ansökan till etisk kommitté
  • Metodbeskrivning och diskussion om/i analysförfarandet
  • Tolkning av resultat
  • Vetenskaplig presentation i form av rapport, poster, etc.
  • Diskussionspart utifrån refereekommentarer
  • Ansökan om forskningsmedel

För att boka tid fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. Notera att du måste skapa ett personkort för att kunna logga in och nå formuläret. För dig som behöver hjälp med litteratursökning hänvisar vi direkt till Medicinsk Information och Bibliotek.

Vid mötet träffar du 2-4 handledare från FoU Halland. Vi inleder med att du muntligt presenterar ditt ärende och därefter följer diskussion. Mötet tar vanligtvis ca en timme.

Tid för stödforum erbjuds i Varberg på tisdagar jämna veckor kl 13-15, och i Halmstad på fredagar ojämna veckor kl 13-15.

För mer information om vårt supportforum kontakta:
, Avdelningschef för forskning och utveckling

För frågor gällande Researchweb kontakta:
, FoU-sekreterare

FoUs stödfora är öppet för alla anställda i Region Halland, samt för personer knutna till enheter som har avtal med Region Halland, eller till Högskolan i Halmstad.


För dig som behöver stöd och råd från FoU Halland, from Region Halland
http://www.researchweb.org/is/en/halland/document/190321