FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen

Välkommen till ansökningsförfarandet för Region Jämtland Härjedalen


Ska du söka FoU-medel för 2018?

Uppdaterade anvisningar och ansökningsformulär för år 2018 kommer att finnas tillgängliga då ansökningsomgången öppnar under dagen den 7 juli 2017.

Sista ansökningsdag är den 15 september 2017.

Alla anslag söks via researchweb.


Eventuella frågor gällande ansökan kan skickas till e-postadress:

Systemteknisk support:


TIPS
Du kan förbereda din ansökan genom att skriva in den text som ska vara i ansökan i ett ordbehandlingsprogram för att sedan klippa ut och klistra in aktuell text i formuläret.

Innan du fyller i ansökan, läs manualen som du återfinner under "Hjälp och service" i menyn till vänster. Ta också del av anvisningen till respektive anslag och de informations- och hjälptexter som finns i formulären.

Länk till FoU-enheten Region Jämtland Härjedalen.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen, from FoU-enheten, Region Jämtland Härjedalen
http://www.researchweb.org/is/en/jll