Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Regionala forskningsrådet utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid Landsting/Regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland , Västmanland och Örebro.
Ansökningsperioden är öppen mellan 15 augusti och 15 september. Startstöd kan du ansöka om löpande under året, klicka på knappen "Ansök om medel".

Beslut gällande ansökningsomgång 2016.

Se vilka som beviljades medel under "Allt om RFRs anslag/Beviljade anslag".

Broschyr, Forskning utan gränser

Läs gärna vår broschyr "Forskning utan gränser" där det visas exempel på forskning som finansieras av RFR och där samverkan sker mellan regionens landsting/regioner.
pdf document Broschyr RFR Forskning 2016 UTSKRIFTSVÄNLIG VERSION.pdf (4201 kB)

Framstående forskning

Under "Allt om RFRs anslag/Framstående forskning" kan du nu läsa om, Ulrika Gillespie, Akademiska sjukhuset som berättar om sin forskning "Kan en utökad läkemedelsgenomgång minska antalet slutenvårdsbesök för äldre patienter och hur utnyttjar vi bäst apotekarnas kompetens i vårdteamet?" Läs mer här

Regional nod

För att ytterligare stödja klinisk forskning har en regional nod inrättats. Denna finns organisatoriskt inom RFR. Den Regionala noden ("Forum Uppsala-Örebro") har nu bildat lokala noder för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionens landsting och regioner.

Ansökningsformulär

Klicka på knappen nedan för att komma till formulären.

RFR heter på engelska: Uppsala-Örebro Regional Research Council
 

RFRs administration

Administrationen för RFR finns i Region Gävleborg. Föreståndare är professor Katarina Wijk och administratör är Annette Östling.

Har du frågor om anslagen eller behöver systemteknisk support, klicka på frågetecknet för att se kontaktuppgifter
Help Help text to Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter:

För frågor om anslagen:
Annette Östling, Administratör RFR
Tel: 026-66 47 56, 072-516 58 15
Epost:
Jag arbetar måndag - torsdag kl.08.30-15.15

Systemteknisk support:
Researchweb support
Epost:
Helgfria vardagar 08-17

 

test

Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, from Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen
http://www.researchweb.org/is/en/rfr