FoU-rådet i Skaraborg
FoU-rådet i Skaraborg

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.

FoU-medel i Skaraborg

Skaraborgs Sjukhus, primärvård och tandvård i Skaraborg

Välkommen till ansökningsförfarandet för de medel som lokala FoU-rådet i Skaraborg delar ut. Behöriga att söka medel från det lokala FoU-rådet i Skaraborg är alla regionanställda i det geografiska området Skaraborg inom Skaraborgs Sjukhus, primärvård i offentlig eller privat regi som har avtal med Västra Götalandsregionen eller tandvård . Anställningsvillkoret gäller för det/de kalenderår som du avser att utnyttja medlen. För mer information om FoU-rådets anslag läs under rubriken Om FoU-rådets anslag till vänster i menyn.

Under Hjälp och service återfinner du manualen för ansökningssystemet.

Kommande ansökningsperiod våren 2018

Ansökningsperioden startar 1 mars och sista ansökningsdag är 31 mars.

Beslutsmöte kommer att vara den 15 maj 2018. Besked till de sökande ges via e-post inom en vecka.

Hemsidor för FoU-verksamhet i Skaraborg:

FoU-centrum Skaraborg, primärvård/tandvård
FoU-centrum Skaraborgs Sjukhus

 

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.

Webbplatsen

Informationsansvarig:
Per Hjerpe

Kontakta oss

FoU-rådet Skaraborg
Besöksadress: Torggatan 17
Postadress: Långgatan 18
541 30 Skövde

Tel nr: 0500-47 85 94


FoU-rådet i Skaraborg, from FoU-rådet i Skaraborg
http://www.researchweb.org/is/en/skaraborg/project