FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus

FoU i VGR

För att kunna följa upp FoU-produktionen i Västra Götalandsregionen använder vi databasen FoU i VGR som också är en del av Researchweb. För att lägga in ditt projekt och läsa om andra projekt, klicka på knappen nedan för att komma till FoU i VGR.


För frågor om anslagen:

FoU-beredningsgruppen
Tel: 0500- 43 10 92

För systemteknisk support:

Researchweb support
E-post:

FoU-beredningsgruppen
Skaraborgs Sjukhus

Välkommen till ansökningsförfarandet för
FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus!

Mer information om anslagen och vilka regler som gäller hittar du i menyn till vänster under Viktigt om anslagen eller på FoU-centrums hemsida. Läs noga igenom informationen/anvisningarna innan du påbörjar din ansökan.

Besöksadress: FoU-centrum, Skaraborgs sjukhus i Skövde, 541 85 Skövde - Tel 0500-43 10 92

Förändringar med anledning av införandet av GDPR

EU:s dataskyddsförordning om behandling av personuppgifter, DSF eller GDPR (General Data Protection Regulation) gäller som lag i alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att stärka och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter såsom integritet, rätt till privatliv och skydd för personuppgifter.

Införandet innebär följande ändringar i ansökningssystemet/projektdatabasen från och med 25 maj

Om du vill veta mer om hur VGR hanterar personuppgifter se  http://www.vgregion.se/gdprinfo

Ansökningsperioder 2018

Formuläret stängs kl 23.59 sista dagen

1 januari - 1 mars
1 augusti - 1 oktober

Ansök om medel

Det ska finnas CV i alla personkort. Om projektledaren inte lagt in CV tas ansökan bort från systemet!

Medsökande som inte lagt in CV i personkortet när ansökningstiden går ut, räknas inte med i granskningen och kan då kraftigt reducera möjligheten att få anslag.

Tidigare ansökningar kan du söka på här.

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/en/skas