FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital) | Unit

FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital)

Unit information

name:
FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital)
description:
FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus (SkaS) fördelar medel för forskningsprojekt till personal som är tillsvidareanställd inom SkaS.
address:
FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus
zip code and city:
541 85 Skövde
phone:
0500-431000, vx
e-mail:
url-link:
http://www.vgregion.se/fouskas
type of unit:

users associated with the unit

users associated with unit

Other information about the unit

Ledamöter

, ordf, FoU-centrum SkaS
, FoU-centrum SkaS
, FoU-centrum SkaS
, FoU-centrum SkaS
, Kirurgkliniken SkaS
, Onkologen SkaS
, Ögonkliniken SkaS
, Bensårscentrum och Kärlkirurgiska enheten SkaS
, Barn- ungdomsmedicin SkaS
, Kvinnokliniken SkaS
, FoU-centrum SkaS
, Kvalitetsfunktionen, SkaS
, Studierektorsverksamheten, SkaS

FoU-beredningsgruppens roll och uppgifter

  • Sjukhusövergripande beredningsgrupp som arbetar på uppdrag av sjukhusledningen för Skaraborgs sjukhus (SkaS).
  • Stödjer och stimulerar FoU-arbetet inom SkaS.
  • Prioriterar ansökningar, beviljar medel och följer upp resultat för FoU-projekt som beviljas medel samt bevakar utvecklingen inom FoU.
  • Anordnar kurser och utbildning för stöd inom FoU internt och tillsammans med andra institutioner.
  • Stödjer utbildning som har anknytning till FoU.
  • Bygger upp och vidmakthåller nätverk inom området.
  • Samverkar med andra institutioner inom FoU.
  • Sammanställer och kartlägger FoU-arbetet inom SkaS.

Unit is updated | updated: 2017-12-21 by Johanna Låstberg |

FoU-beredningsgruppen Skaraborgs Sjukhus (Research Fund at Skaraborg Hospital) | Unit, from FoU-beredningsgruppen vid Skaraborgs Sjukhus
http://www.researchweb.org/is/en/skas/Om_FoU_beredningsgruppen