Södra Sjukvårdsregionen

Mer om din ansökan!


Vid behov av support, kontakta Margaretha Nilsson direkt.


För att hitta tillbaka till dina ansökningar, gör så här: Logga in, klicka på menyvalet Mina sidor, undermenyerna leder dig sedan rätt.

Aktuella ledigkungörelser finns i vänstermarginalen. Där finns också prioriteringsgrupper och prioriteringsprinciper.
 

Sökbara medel våren 2018 - Doktorandanslag 2019 och Projektanslag 2019-2020

Från och med 2018-04-26 är Doktorandanslag för år 2019 och Projektanslag för åren 2019 och 2020 sökbara. Sista ansökningsdag är 2018-06-04 kl 24.00. Underskriftsblanketten ska vara Södra Regionvårdsnämndens kansli tillhanda senast 2018-06-07 med samtliga underskrifter, annars går ansökan inte vidare till bedömning. Blanketten blir tillgänglig när du trycker på knappen "slutför". Du behöver inte vara färdig med din ansökan när du trycker på knappen "slutför" och du kan ändra i ansökan fram till sista ansökningsdag.

Var noga med att läsa igenom ledigkungörelsen innan du börjar att fylla i formuläret. Ta gärna hjälp av hjälptexterna som finns vid varje rubrik i formuläret.

OBS! Behöriga att söka från Region Halland är anställda i södra Halland, dvs Halmstad, Laholm och Hylte kommuner.

DOKTORANDANSLAG

Till ansökan

Om du inte söker doktorandmedel för år 2019, ska du ändå redovisa tilldelade medel för år 2017. Klicka på knappen nedan.

Rapport doktorandanslag år 2017

PROJEKTANSLAG

Till ansökan

Om du inte söker projektmedel för 2019 och 2020, ska du ändå redovisa tilldelade medel för år 2016 och/eller 2017.

Rapport projektanslag för år 2016 och/eller 2017

Rapport projektanslag för år 2016 och/eller 2017

UFo-anslag

Läs mer information om UFo-anslag på hemsidan för Södra Regionvårdsnämnden.

Rapport UFo-anslag år 2017
Rapport UFo-anslag år 2016
Rapport UFo-anslag år 2015
Rapport UFo-anslag år 2014
Rapport UFo-anslag år 2013
Rapport UFo-anslag år 2012

 


Läs mer information om projekt- och doktorandanslag på hemsidan för Enheten för forskning och utveckling, Region Skåne.

 

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies, här ges information om cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. Denna portal är en del av Researchweb.org. Använd bara ett webbläsarfönster vid inmatning av information i detta system.


Södra Sjukvårdsregionen, from Södra Sjukvårdsregionen
http://www.researchweb.org/is/en/ssvr/