FoU i Sverige

Välkommen till FoU i Sverige

FoU i Sverige är en projektdatabas som samlar projekt inom forskning och utveckling i hela Sverige. FoU i Sverige är en del av Researchweb. FoU i Sverige hämtar information från lokala projektdatabaser, bl.a:

Är du forskare i Region Örebro län? Dina projekt skall numera registreras i FoU i Region Örebro län.

Om FoU i Sverige

FoU i Sverige riktar sig till personer intresserade av forskning, utveckling och kvalitetssäkring inom universitet, högskola, landsting/region och kommun. FoU i Sverige är ett verktyg för att sprida information om FoU och ska fungera som en inspirations- och kunskapskälla. Logga in via den röda knappen nedan för att bidra med beskrivning av ditt projekt och annan information.

Published
Inger Johansson, Logopedmottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde
Published
Josefin Sundh, Lungsektionen, Hjärt-lungkliniken Universitetssjukhuset i Örebro
Published
Margret Buchholz, DART, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus
Published
Magnus Lindén, Barn- och ungdomsklin Hallands sjukhus Halmstad
Published
Markus Jansson, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Published
Lars-Olov Lundqvist, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län


Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

FoU i Sverige, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/