Information till alla

Hej!

Har du gjort ett spännande forsknings- eller uppsatsarbete, kvalitets- och förbättringsarbete eller ST-projekt inom pediatrik?

Då är du välkommen att dela med dig av dina resultat på Barnveckan i Östersund 2016. Vi accepterar bidrag inom alla pediatriska områden från såväl sjuksköterskor som läkare.

Du är välkommen att skicka in fler än ett abstrakt!

Inlämning av abstrakt är öppet 10 september-10 december 2015.www.barnveckan.se

Efter granskning av ditt abstrakt kommer du senast i mitten av januari 2016 att få besked om ditt bidrag accepterats.

Alla accepterade bidrag kommer att presenteras som poster, och vissa kommer även att väljas ut för muntlig presentation.
För ytterligare instruktioner, var god se www.barnveckan.se

Pris för bästa abstrakt kommer att delas ut under Barnveckan.

PublishedDocument information: Information till alla | Last modified: 2015-10-08 by Researchweb Support, Sweden

Information till alla, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/document/184531