logotyp för FoU i Sverige
Forskarstöd

Forskarstöd

En förutsättning för att bedriva ett gott och kvalitetssäkrat arbete är att hitta de verktyg och stödpersoner du kan behöva. Vår intention med dessa sidor om "Forskarstöd" är att du ska återfinna bra information om det du kan behöva.

Menyval till vänster

  • Resursperson (Här kan du idag ta del av de som aktivt presenterat sig i systemet som resursperson till FoU-arbete för exempelvis statistik, språkgranskning, handledning eller föreläsare.)
  • Anslagsgivare (Här samlar vi information om anslagsgivare. Både för dem som aktivt har lagt in information i vår databas samt länkar till andra databaser som presenterar dessa. Du återfinner även kontaktinformation till anslagsgivarna.)
  • Mätmetoder (Här kan du söka olika mätmetoder som till exempel frågeformulär och funktionstester. Du kommer också att vara välkommen att lägga in mätmetoder som du har använt i studier eller har klinisk erfarenhet av.)
  • IT-verktyg (Här kan du söka fram information och webb-länkar till olika IT-verktyg.)
  • Bra webb-länkar (Här återfinner du webb-länkar till användbar information.)
  • Konferenser (Här återfinner du uppgifter om konferenser/utbildningstillfällen där målgruppen är nationellt inriktad.)
  • Nytt jobb (Information om lediga jobb där någon form av FoU-kompetens är ett kriterium.)

FoU i Sverige

Forskarstöd, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/forskarstod