Unga patienter med anorexi eller anorexiliknande symptom i ett naturalistiskt sample - bakgrundsfaktorer, behandlingsfaktorer och behandlingsutfall
Unga patienter med anorexi eller anorexiliknande symptom i ett naturalistiskt sample - bakgrundsfaktorer, behandlingsfaktorer och behandlingsutfall
Project number : 147301
Created by: Katarina Lindstedt, 2014-04-24
Last revised by: Katarina Lindstedt, 2017-03-08
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syfte med studien är att undersöka ett naturalistisk sample patienter med ätstörning. I studien inkluderas ungdomar i åldersspannet 13-19 år som registrerats och avslutats i Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) mellan åren 1999 och 2014 och som behandlats för anorexia nervosa (AN) eller ospecificerad ätstörning (UNS) med anorexiliknande symptom (n = 3997). I föreliggande studie undersöks hur gruppen ser ut, hur det gått för de patienter som avlutats och om det finns predicerande faktorer för full remission. I tillägg undersöks eventuella skillnader i gruppens utformning och utfall över tid.
Riksät har funnits sedan 1999. Patienter i Riksät nyregistreras och följs sedan upp årligen så länge behandlingen pågår. Registret är väletablerat inom den specialiserade ätstörningsvården, med en anslutningsgrad till registret på 100 % bland ätstörningsspecialiserade enheter och en mycket god täckningsgrad för nyregistreringar. Under perioden 1999-2014 nyregistrerades c:a 7000 behandlingsärenden gällande patienter i åldrarna 13-19 år. I föreliggande studie inhämtas uppgifter från av behandlare utförda nyregistreringar och behandlingsuppföljningar i Riksät.

Projektspecifik information

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Planerat startdatum

2011-02-22

Planerat slutdatum

2017-03-02

Studiens status

Projektet avslutat

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Tutor

Lars Kjellin
Annan tjänstetitel, Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Örebro
Sanna Aila Gustafsson
Psykolog/Psykoterapeut, Ätstörningsenheten Eriksbergsgården/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Slutrapport

Slutdatum

2017-03-02

Publikationer

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

Unga patienter med anorexi eller anorexiliknande symptom i ett naturalistiskt sample - bakgrundsfaktorer, behandlingsfaktorer och behandlingsutfall, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/147301