Unga patienter med anorexi eller anorexiliknande symptom i ett naturalistiskt sample - bakgrundsfaktorer, behandlingsfaktorer och behandlingsutfall
Unga patienter med anorexi eller anorexiliknande symptom i ett naturalistiskt sample - bakgrundsfaktorer, behandlingsfaktorer och behandlingsutfall
Project number : 147301
Created by: Katarina Lindstedt, 2014-04-24
Last revised by: Katarina Lindstedt, 2017-03-08
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Syfte med studien är att undersöka ett naturalistisk sample patienter med ätstörning. I studien inkluderas ungdomar i åldersspannet 13-19 år som registrerats och avslutats i Riksät (Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling) mellan åren 1999 och 2014 och som behandlats för anorexia nervosa (AN) eller ospecificerad ätstörning (UNS) med anorexiliknande symptom (n = 3997). I föreliggande studie undersöks hur gruppen ser ut, hur det gått för de patienter som avlutats och om det finns predicerande faktorer för full remission. I tillägg undersöks eventuella skillnader i gruppens utformning och utfall över tid.
Riksät har funnits sedan 1999. Patienter i Riksät nyregistreras och följs sedan upp årligen så länge behandlingen pågår. Registret är väletablerat inom den specialiserade ätstörningsvården, med en anslutningsgrad till registret på 100 % bland ätstörningsspecialiserade enheter och en mycket god täckningsgrad för nyregistreringar. Under perioden 1999-2014 nyregistrerades c:a 7000 behandlingsärenden gällande patienter i åldrarna 13-19 år. I föreliggande studie inhämtas uppgifter från av behandlare utförda nyregistreringar och behandlingsuppföljningar i Riksät.

Projektspecifik information

Ämnesord

not checked Allmänmedicin
not checked Anestesi och intensivvård
not checked Annan hälsovetenskap
not checked Annan klinisk medicin
not checked Arbetsmedicin och miljömedicin
not checked Arbetsterapi
not checked Beroendelära
not checked Biomedicin
not checked Cancer och onkologi
not checked Dermatologi och venerologi
not checked Endokrinologi och diabetes
not checked Epidemiologi
not checked Folkhälsovetenskap
not checked Gastroenterologi
not checked Geriatrik
not checked Global hälsa
not checked Hematologi
not checked Hälsoekonomi
not checked Immunologi
not checked Infektionsmedicin
not checked Kardiologi
not checked Kirurgi
not checked Klinisk laboratoriemedicin
not checked Medicinsk bioteknologi och laboratorieteknologi
not checked Medicinsk teknik
not checked Neurologi
not checked Odontologi
not checked Oftamologi
not checked Omvårdnad
not checked Ortopedi
not checked Oto-rhino-laryngologi
not checked Pediatrik
not checked Psykiatri
not checked Radiologi och bildbehandling
not checked Reproduktionsmedicin och gynekologi
not checked Reumatologi och inflammation
not checked Sjukgymnastik
not checked Socialmedicin
not checked Urologi och njurmedicin

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Planerat startdatum

2011-02-22

Planerat slutdatum

2017-03-02

Studiens status

Projektet avslutat

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt
Psykiatriskt forskningscentrum

Tutor

Lars Kjellin
Annan tjänstetitel, Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Örebro
Sanna Aila Gustafsson
Psykolog/Psykoterapeut, Ätstörningsenheten Eriksbergsgården/ Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Slutrapport

Slutdatum

2017-03-02

Publikationer

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

Unga patienter med anorexi eller anorexiliknande symptom i ett naturalistiskt sample - bakgrundsfaktorer, behandlingsfaktorer och behandlingsutfall, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/147301