Bidrar E.coli virulensfaktorn TcpC till immunosuppressionen vid urosepsis?
Bidrar E.coli virulensfaktorn TcpC till immunosuppressionen vid urosepsis?
Project number : 211685
Created by: Kristin Klarström Engström, 2017-03-17
Last revised by: Kristin Klarström Engström, 2017-04-17
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Sepsis är en allvarlig sjukdom som drabbar ca 30 miljoner människor världen över och minst 25 000 människor drabbas årligen i Sverige med en mortalitet på 20-30 %. Urosepsis står för ca en fjärdedel av alla sepsisfall, men till dags dato är väldigt lite känt om hur virulensfaktorn TcpC hos uropatogena E. coli (UPEC) bidrar till den immunsuppression som vanligtvis observeras vid sepsis.
Vårt primära mål är att undersöka hur virulensfaktorn TcpC hos uropatogena E. coli bidrar till immunsuppressionen av T-celler och monocyter vid urosepsis.
Ex vivo-försök med blod från frivilliga, friska blodgivare kommer att genomföras genom att venöst blod infekteras med UPEC isolatet CFT073 och dess TcpC-mutant. Därefter kommer pro- och antiinflammatoriska cytokiner i plasma att analyseras. Vidare kommer det även undersökas om TcpC är involverad i T-cellsapoptos och modulering av cytokinprofilen hos monocyter med hjälp av flödescytometri och ELISA.
Genom att få en ökad förståelse för om TcpC bidrar till den kliniska bilden vid sepsis hoppas vi kunna identifiera nya strategier för att hindra och behandla urosepsis.

Projektspecifik information

Randomiserad studie

Nej

Planerat startdatum

2017-05-01

Studiens status

Planering och förberedelse

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Hälsovetenskaper
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum

Medarbetare i projektet

Isak Demirel
Annan tjänstetitel, Örebro Universitet
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

Bidrar E.coli virulensfaktorn TcpC till immunosuppressionen vid urosepsis?, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/211685