Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer
Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer
Project number : 212495
Created by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2017-04-10
Last revised by: Gabriella Lillsunde Larsson, 2017-10-19
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

PUL-anmälan

  1. Prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer, PUL-anmälan
  2. Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Cancer drabbar kvinnor och män i alla åldrar och den vanligaste dödsorsaken hos dessa patienter är metastasering, dvs att cancern sprider sig i kroppen med dottertumörer. Infektioner står för stor del av cancerfallen och bland dessa orsakar humant papillomvirus (HPV) tumörer i bl.a. cervix, vulva, penis och i huvud- och halsområdet. Prognostisk relevans av HPV vid tumörsjukdom finns delvis beskriven men generell kunskap om virusets betydelse vid spridning av cancerceller saknas. Syftet med denna studie är att identifiera HPV-karakteristika (HPV samt proteinuttryck) vid peniscancersjukdom som kan användas som prognostiska markörer för individuell behandling. Urologiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro, (tillsammans med Urologiska kliniken i Malmö), är sedan 2015 nationell vårdenhet för peniscancer. I Örebro finns ett unikt patientmaterial insamlat som skulle kunna användas för att besvara våra frågeställningar.

Peniscancer drabbar mest äldre män, dock är en betydande andel av diagnosticerade patienter under 60 år. Således drabbas många i en sexuellt aktiv ålder avseende påverkan av sexuell funktion och livskvalitet. Peniscancer metastaserar oftast till lymfkörtlar i ljumsken och kända riskfaktorer inkluderar tumörgrad och tumörursprung, medan HPV som potentiell markör för prognos och metastasering har utvärderats sparsamt.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Klinisk laboratoriemedicin
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod

C60-C63 Maligna tumörer i de manliga könsorganen

Multicenterstudie - alla site

Nej

EPN diarienr

2006/072

Biobankstillstånd

N/A

Strålskyddstillstånd

N/A

Planerat startdatum

2017-04-01

Planerat slutdatum

2019-12-31

Studiens status

Planering och förberedelse

Vetenskaplig sammanfattning

Peniscancer drabbar mest äldre män, dock är en betydande andel av diagnosticerade patienter under 60 år. Således drabbas många i en sexuellt aktiv ålder avseende påverkan av sexuell funktion och livskvalitet. Peniscancer metastaserar oftast till lymfkörtlar i ljumsken och kända riskfaktorer inkluderar tumörgrad och tumörursprung, medan HPV som potentiell markör för prognos och metastasering har utvärderats sparsamt.

Syftet med denna studie är att undersöka om HPV och/eller histologiskt och immunhistokemiskt uttryck kan användas som prognostisk markör för metastaserande peniscancer. Aktuell studie är del av ett större initiativ där det övergripande syftet är att identifiera flera olika HPV-karakteristika som potentiella prognostiska markörer. Resultat från dessa studier skulle kunna prövas för annan HPV-orsakad metastaserande cancer såsom vulvacancer och huvud- och halstumörer.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken

Medarbetare i projektet

Sabina Davidsson
Annan tjänstetitel, Urologiska kliniken, Örebro universitetssjukhus

Roll i projektet

checked Medarbetare
Luiza Dorofte
Läkare, Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked Medarbetare
Gisela Helenius
Annan tjänstetitel, Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro

Roll i projektet

checked Medarbetare
Mats G Karlsson
Läkare, Universitetssjukhuset Örebro, Laboratoriemedicin/Patologi

Roll i projektet

checked Medarbetare
Peter Kirrander
Läkare, Urologiska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Malin Kaliff
Annan tjänstetitel, Laboratoriemedicinska länskliniken, molekylärdiagnostik och fou

Roll i projektet

checked Medarbetare

Projektägare är huvudprövare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

Humant papillomvirus och proteinuttryck som prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/212495