inflammatorisk proteinprofil i plasma innan klinisk manifest inflammatorisk tarmsjukdom
inflammatorisk proteinprofil i plasma innan klinisk manifest inflammatorisk tarmsjukdom
Project number : 212605
Created by: Daniel Bergemalm, 2017-04-13
Last revised by: Daniel Bergemalm, 2017-04-19
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) drabbar ofta unga människor i arbetsför ålder med varierande grad av sjukdomsaktivitet under resterande del av livet. Dominerande symptom är kraftiga diarréer med eller utan blodtillblandning. I de flesta fall går sjukdomen i skov med behov av sjukskrivning, behandling med potenta läkemedel och behov av kirurgiska ingrepp. Vi vet idag att samspelet mellan våra gener, livsstilsfaktorer och den naturliga bakteriefloran i vår tarm sannolikt leder till utveckling av IBD. Dock är detaljerna kring hur en individ utvecklar sjukdom fortfarande okänt. Idealt vore att kunna studera tidiga förändringar hos friska individer som senare utvecklar sjukdom. Då prevalensen av IBD är under 1% är detta komplicerat och tar lång tid. Vid Umeå Universitet har plasmaprover och uppgifter om bl.a. livsstil samlats ifrån friska individer under många år. Ifrån dessa har 120 individer som senare utvecklat IBD identifierats. Vi planerar, i samarbete med forskare vid Umeå Universitet, att i denna studie utforska nivåerna av 92 proteiner med inflammatorisk profil i dessa plasmaprover. Denna proteinprofil jämförs med profilen hos 240 friska, matchade kontroller avseende ålder, kön och provtagningstillfälle. Detta ger en helt unik möjlighet att identifiera tidiga förändringar på proteinnivå som föregår utveckling av IBD. Detta kommer sannolikt leda till ökad kunskap kring vilka faktorer som bidrar till sjukdomsutveckling. På sikt kan detta också leda till möjlighet att förebygga sjukdom och att tidigt vara mer målstyrd vad gäller val av läkemedelsbehandling.

Projektspecifik information

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Planerat startdatum

2017-04-01

Planerat slutdatum

2020-04-01

Studiens status

Projektet pågår Datainsamling avslutad

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Medicinska kliniken
Sektionen för Gastroenterologi

Medarbetare i projektet

Jonas Halfvarson
Läkare, Sektionen för Gastroenterologi, Med Klin, Universitetssjukhuset Örebro
Pontus Karling
Lektor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin
Johan Hultdin
Överläkare, Medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet.
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

inflammatorisk proteinprofil i plasma innan klinisk manifest inflammatorisk tarmsjukdom, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/212605