Vilken betydelse har träning av styrka hos barn som behandlas för congenital muscular torticollis
Vilken betydelse har träning av styrka hos barn som behandlas för congenital muscular torticollis
Project number : 2198
Created by: Anna Öhman, 2007-04-20
Last revised by: Anna Öhman, 2014-03-24
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

På sjukgymnastiken har vi på senare år haft en stor ökning av barn som remitteras pga. congenital muscular torticollis (CMT). År 2006 remitterades mer än 100 barn de flesta av dem med tydlig imbalans i muskelfunktion. Barn med CMT har en typisk felställning av huvudet där huvudet sidböjs mot den affekterade muskeln och roteras år den motsatta sidan. Skallasymmetri är vanligt förekommande, även ansiktsasymmetri vid långvarig felställning av huvudet.
Vid kvarstående felställning av huvudet är det risk för kvarstående skall- och ansiktsaymmetrier och på lång sikt kan detta påverka livskvaliten. Tidigare studier har visat på en signifikant kvarstående muskelimbalans när träning av muskelfunktion/styrka inte ingår i behandlingen. Genom studien förväntar vi oss att få kunskaper som kan förbättra behandling för barn med CMT, riktlinjer för viken form av träning och dosering som är lämplig. Resultat kommer att spridas via artikel men även via ett befintligt nätverk.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Randomiserad klinisk prövning (Randomized Controlled Trial)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Torticollis
A symptom, not a disease, of a twisted neck. In most instances, the head is tipped toward one side and the chin rotated toward the other. The involuntary muscle contractions in the neck region of patients with torticollis can be due to congenital defects, trauma, inflammation, tumors, and neurological or other factors.
Congenital Abnormalities
Malformations of organs or body parts during development in utero.
Physical Endurance
The time span between the beginning of physical activity by an individual and the termination because of exhaustion.
Musculoskeletal Physiology
Functions, activities, and properties of the MUSCULOSKELETAL SYSTEM.
Physical Education and Training
Instructional programs in the care and development of the body, often in schools. The concept does not include prescribed exercises, which is EXERCISE THERAPY.
Muscle Weakness
A vague complaint of debility, fatigue, or exhaustion attributable to weakness of various muscles. The weakness can be characterized as subacute or chronic, often progressive, and is a manifestation of many muscle and neuromuscular diseases. (From Wyngaarden et al., Cecil Textbook of Medicine, 19th ed, p2251)
Therapeutics
Procedures concerned with the remedial treatment or prevention of diseases.
Physical Therapy Modalities
Therapeutic modalities frequently used by physical therapists or physiotherapists to promote, maintain, or restore the physical and physiological well-being of an individual.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

information Added workplaces
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Övrigt

Medarbetare

Jennie Bengtsson
Sjukgymnastiken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Tutor

Eva Beckung
Pensionerad från Sahlgrenska universitetssjukhuset

3. Processen och projektets redovisning

Hur långt har projektet framskridit?

Projektet slutfört

Projektstart (när planeringen påbörjas och börjar dokumenteras skriftligt)

2007-08-20

Datum då projektet är slutrapporterat

2008-12-30

Publikationer från detta projekt


Vilken betydelse har träning av styrka hos barn som behandlas för congenital muscular torticollis, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/project/2198