Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Diabetes

Databas
Riskfaktorer, biomarkörer och mekanismer för utveckling av graviditetsdiabetes och typ 2
diabetes postpartum samt betydelse av den maternella miljön för den metabola utvecklingen
under tidig barndom.
2017-12-10Agneta Holmäng
-
Published
Sleeve gastrektomi och Roux-Y gastric bypass för behandling av typ-2 diabetes. Randomiserad klinisk prövning
2014-01-07Almantas Maleckas
Sektionen för övre gastrointestinal kirurgi
Published
Nya strategier för personanpassad behandling av typ 2-diabetes
2017-12-20Anders Rosengren
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Published
Effekten av kontinuerlig glukos monitorering på hypoglykemier hos vuxna med typ 1 diabetes som använder multipla dagliga injektioner
2018-01-18Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Completed
Jämförelse av precisionen av olika CGM-system för kontinuelig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes
2013-09-02Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Completed
Jämförelsen och precision av två CGM system för kontinuerlig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes
2017-04-28Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Published
Randomiserad studie för effekten av systematisk intensivterapi med CGM och FGM i klinisk diabetes vård
2018-05-14Arndís Finna Ólafsdóttir
-
Published
Diabetes leder till komplikationssjukdomar och död. Studier av hypertoni, hyperaldosteronism, glykemisk kontroll och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och död, samt nya metoder för livsstilsintervention.
2008-12-29Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Completed
Diabetesprevention genom bariatrisk kirurgi jämfört med icke-kirurgisk behandling hos obesa patienter med prediabetes
2014-05-15Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Completed
Effekt av strukturerad utbildning i avancerad kolhydraträkning eller sund
mat med lågt glykemiskt index vid typ 1 diabetes.
2014-02-21Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Effekt av strukturerad utbildning i avancerad kolhydraträkning eller sund mat med lågt glykemiskt index vid typ 1 diabetes
2012-05-16Björn Eliasson
DiabetesCentrum, Regionalt Obesitascentrum & Institutionen för Medicin
Published
Fysisk träning ökar rörelseomfånget och minskar smärtan hos personer med typ I diabetes och skuldersmärta.
2005-11-28Christina Fredriksson
Primärvårdsrehab Borås/Bollebygd
Completed
Jämförelse av metabol kontroll, mag- tarmsymptom, ångest och depression, livskvalitet och nutritionsstatus hos patienter med diabetes och gastropares vid behandling med gastropareskost.
Validering av magsäckstömning av röntgentäta markörer och blodsockerresponsen samt mag-tarmsymtom efter en testmåltid jämfört med ventrikelscintigrafi.

Bestämning av om motoriken för magsäcktömning kan förbättras

2008-01-31Eva Olausson
Dietistkonsult Eva Olausson
Completed
Behandling av kroniska ben- och fotsår hos diabetespatienter med vakumförband (VAC- vacuum assisted closure) jämfört med tradionella förband
2008-02-05Jean Cassuto
Omr 3, FOU-enheten, Sahlgrenska
Not updated
Charcot´s sjukdom – En allvarlig komplikation till diabetes. En prospektiv studie av biologiska och radiologiska förändringar hos Charcotpatienter jämfört med diabeteskontroller och friska individer
2013-04-22Jean Cassuto
Omr 3, FOU-enheten, Sahlgrenska
Not updated
Prospektiv kontrollerad studie av läkningsgraden hos kroniska ben- och fotsår hos diabetespatienter vid behandling med vakumförband kontra standardförband
2010-03-10Jean Cassuto
Omr 3, FOU-enheten, Sahlgrenska
Not updated
Vätskebehandling vid akut diabetessjukdom (Diabetisk ketoaciods)
2009-06-16Johan Bjarby
-
Not uppdated, final reminder
En 52 veckors studie med en 52 veckors förlängningsperiod för att utvärdera effekt och säkerhet av beh med dapagliflozin i kombination med metformin jämfört med beh av glipizid i kombination med metformin hos patienter med typ 2-diabetes som har otillräcklig blodsockerkontroll av beh med enbart metformin. Projeknr/id: D1690C00004. Version nr: 25 oktober 2007. EudraCT number: 2007-005220-33, 717-07
2011-09-14Kaj Stenlöf
Gothia Forum för klinisk forskning
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effekt, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin) vid diabetes mellitus typ 2 hos äldre patienter med placebo som referens. Projektnr: 28431754DIA3010, Version nr: 12 februari 2010 EudraCT nr: 2010-018411-15
2011-09-14Kaj Stenlöf
Gothia Forum för klinisk forskning
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3005, Version nr: 3 December 2009 EudraCT number: 2009-015883-32
2011-09-14Kaj Stenlöf
Gothia Forum för klinisk forskning
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av effektivitet, säkerhet och tolerabilitet vid behandling med JNJ-28431754 vid diabetes mellitus typ 2 jämfört med placebo. Projektnr: 28431754DIA3006 Version nr: 7 December 2009 EudraCT: 2009-016525-34
2011-09-14Kaj Stenlöf
Gothia Forum för klinisk forskning
Published
En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgrupps, multicenterstudie för utvärdering av minskad risk för utveckling av kardiovaskulära sjukdomar vid behandling med JNJ-28431754 (canagliflozin)vid diabetes mellitus typ 2 med placebo som referens.
2010-11-16Kaj Stenlöf
Gothia Forum för klinisk forskning
Not uppdated, final reminder
Effekter av kirurgisk och icke-kirurgisk fetmabehandling på nyinsjuknande i diabetes hos feta patienter med prediabetes
2014-11-20Kajsa Sjöholm
-
Published
A Randomized, Multicountry, Multicenter, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of the Effects of Atrasentan on Renal Outcomes in Subjects with Type 2 Diabetes and Nephropathy.
SONAR: Study of Diabetic Nephropathy with Atrasentan. M11-352
2017-10-19Kristina Sigvardsson
-
Published
Finerenone in reducing cardiovascular mortality and morbidity in diabetic kidney disease, FIGARO -DKD 17530
A randomized , double-blind, placebo-controlled. parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficay and safety of finerenone on the reduction of cardiocascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard care.
2017-10-13Kristina Sigvardsson
-
Published
Finerenone in reducing kidney failure and disease progression in diabetic kidney disease ,FIDELIO -DKD 16244
A randomized. double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, eventdriven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the Clinical diagnosis of diabetic kidney disease.
2017-10-12Kristina Sigvardsson
-
Published
Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studie
2017-12-28Lena Bornhöft
Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
Published
A phase III randomised, double-blind, active-controlled parallel group efficacy and safety study of BI 10773 compared to glimepiride administered orally during 104 weeks in patients with type 2 diabetes mellitus and insufficient glycaemic control despite metformin treatment Cascade-7, 1245.28
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
Cada Dia: A randomized, double-blind, multicenter study to assess the efficacy and safety of a 6 month oral treatment with the chymase inhibitor BAY 1142524 at a dose of 25 mg BID in comparison to placebo on top of standard of care in patients with type II diabetes and a clinical diagnosis of diabetic kidney disease
2018-01-17Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Efficacy and safety of semaglutide 1.0 mg once-weekly versus liraglutide 1.2 mg once daily as add-on to 1-3 oral anti-diabetic drugs (OADs) in subjects with type 2 diabetes. SUSTAIN 10
2017-12-15Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Efficacy and safety of semaglutide versus canagliflozin as add-on to metformin in subjects with type 2 diabetes- SUSTAIN 8
2017-12-15Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
"Fidelio 16244:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone, in addition to standard of
care, on the progression of kidney disease in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease"
2017-09-11Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
"Figaro 17530:A randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, multicenter, event-driven Phase III study to investigate the efficacy and safety of finerenone on the reduction of
cardiovascular morbidity and mortality in subjects with type 2 diabetes mellitus and the
clinical diagnosis of diabetic kidney disease in addition to standard of care"
2017-09-11Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
"Harmony GSK, GLP-1:A long term, randomised, double blind, placebo-controlled study
to determine the effect of albiglutide, when added to standard blood glucose lowering therapies, on major cardiovascular events in patients with Type 2 diabetes mellitus Harmony Outcomes Trial"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"LEADER Liraglutide Effect and Action in Diabetes:
Evaluation of cardiovascular outcome Results A Long-term, Multi-centre, International, Randomised
Double-blind, Placebo-controlled Trial to Determine Liraglutide Effects on Cardiovascular Events"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Multiple dose trial examining dose range, escalation and efficacy of oral semaglutide in subjects with type 2 diabetes"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Parexel/Pfizer B 1521021 Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie för att bedöma kardiovaskulära resultat efter behandling med ertugliflozin (MK-8835/PF-04971729) för patienter med typ 2-diabetes mellitus och fastställd kardiovaskulär sjukdom. Studien VERTIS CV."
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Pioneer 5, NN9924-4234 Efficacy and safety of oral semaglutide versus placebo in subjects with type 2 diabetes and moderate renal impairment A 26-week randomised, double-blind, placebo-controlled trial
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Completed
"Themis, A Multinational, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial to Evaluate the Effect of Ticagrelor 90 mg twice daily on the Incidence of Cardiovascular Death, Myocardial Infarction or Stroke in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus[THEMIS - effect of Ticagrelor on Health outcomes in diabEtes Mellitus patients Intervention Study]"
2017-09-12Lena Irvhage
Avdelningen för kliniska prövningar
Published
Betydelsen av fettvävnadens cellularitet för utveckling av fetma och metabol sjukdom - fokus på typ 2 diabetes, ektopisk fettinlagring och polycystiskt ovariesyndrom
2008-04-21Malin Lönn, tidigare Ottosson
Klinisk Kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Psykologisk intervention hos personer med typ 1 diabetes
2017-04-28Marcus Lind
-
Ongoing revision
Utveckling av behandlingar och bedömning av prognos hos personer med typ 1 diabetes
2017-11-23Marcus Lind
-
Published
Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i Primärvård
2006-01-19Margareta Dehlén
-
Completed
DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – ett samarbete mellan grundforskning angående grundläggande mekanismer för diabetesutveckling och implementering av diabetesprevention i klinisk praxis över tid.
2009-02-25Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Completed
DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – Karakteristika för män och kvinnor med nedsatt glukostolerans. Implikationer för screening och diabetesprevention i primärvård.
2012-12-13Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Completed
DIAVIP – Diabetesprevention i praktiken
Femårs uppföljningen
2017-12-20Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Published
PEPP studien (PrEvention of PostPartum Diabetes Study) En randomiserad, kontrollerad studie för att förhindra utveckling av typ 2 diabetes hos kvinnor med graviditetsdiabetes.
2018-01-31Margareta Hellgren
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral
Published
En fas IIb-studie för att utvärdera säkerheten och effekt av BAY 94-8862 hos patienter med försämrad, kronisk, systolisk hjärtsvikt med antingen typ II diabetes med eller utan kronisk njursjukdom eller enbart måttlig kronisk njursjukdom (ARTS-HF)
2013-04-15Maria Schaufelberger
-
Completed
Effekt av tillägg av liraglutid till 12-veckors lågenergidiet på viktminskning och viktstabilitet vid obesitas och prediabetes eller typ 2-diabetes: en randomiserad, dubbelblind, placebo kontrollerad studie
2017-08-22Marije Galavazi
Överviktsenheten, Medicinsk Mottagning 5, USÖ. Brickebackens Vårdcentral, Örebro.
Published
Potentiella prediktorer av den blodtryckssänkande effekten av Liraglutid som tillägg till behandling med dagliga insulininjektioner hos personer med typ 2-diabetes
2018-03-05Mary Dena
-
Published
SAVOR: En multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IV-studie för att utvärdera effekten av saxagliptin vad gäller frekvensen av kardiovaskulär död, myokardinfarkt eller ischemiskt slaganfall hos patienter med typ-2-diabetes. Projektnr: D1680C00003, Version nr: 1.0
2011-09-19Mikael Dellborg
Medicin SU/Östra
Completed
Fortsatta studier av mikrovaskulär insulinresistens och dess betydelse - implikationer för nya strategier till prevention och behandling av typ 2 diabetes
2014-12-19Per-Anders Jansson
Gothia Forum och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet, Avd för molekylär och klinisk medic
Published
Ger intravenös insulinbehandling vid diabetesdebuten en förlängd remissionsfas hos barn?,
2006-12-15Ragnar Hanås
Barn- och Ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla
Completed
Tillgänglighet till inhalerbart insulin ger ökad acceptans för insulinterapi vid typ 2 diabetes
2008-05-22Robert Eggertsen
Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Completed
Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes
2007-05-09Roy Tranberg
Lundberglaboratoriet för ortopedisk forskning
Completed
Effekt av Liraglutide på tid på olika glykemiska intervall hos personer med typ 2-diabetes behandlade med dagliga insulininjektioner
2017-08-30Sheyda Sofizadeh
-
Published
En Randomiserad Cross-Over Studie för att utvärdera effekten av kolhydratandel i maten på blodsockernivåer och ketonutveckling vid typ 1 diabetes
2017-04-28Sofia Isaksson
-
Published
Metformin och mikrobiota - är ofördelaktig magtarm-flora orsaken till gastrointestinala biverkningar hos patienter med nydebuterad typ 2 diabetes som behandlas med metformin - MEMO-studien.
2018-01-31Stefan Jansson
Brickebackens vårdcentral Örebro / Universitetsjukvårdens forskningscentrum Örebro
Published
Fetma och Typ 2-diabetes - nya markörer och mekanismer
2017-12-06Ulf Smith
Göteborgs Universitet/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Published
Longitudinell uppföljning av inläggsförsörjning till patienter med diabetes med risk att utveckla fotsår. En två-årig randomiserad studie
2016-02-18Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Ortopedteknisk prevention och behandling av fotkomplikation, diabetes
2016-02-18Ulla Hellstrand Tang
Ortopedteknik och Sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Not updated

PublishedDocument information: Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Diabetes | Last modified: 2017-09-22 by Researchweb Support

Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Diabetes , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/sok/kliniskstudie?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Diabetes