Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Stress
Databas
Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvården
2017-10-09Andreas Fors
Närhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Published
Kan förstärkta insatser från barnhälsovården i form av extra hembesök bidra till minskad stress och ökad trygghet hos föräldrar.
2014-11-06Anja Beno
-
Completed
Effekten av upprepade massagebehandlingar på immunfunktion, cortisol, stress och oro hos kvinnor opererade för bröstcancer.
2005-08-29Annika Billhult Karlsson
Minso Solutions AB
Completed
Utveckling och utvärdering av Mindfulness Baserad Stress Reduktion (MBSR) via internet för personer efter skallskada, stroke eller andra neurologiska sjukdomar som drabbar hjärnan – en effektiv metod med stor räckvidd
2013-01-08Birgitta Johansson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Completed
Stress och ångesttillstånd hos gravida kvinnor - en sekundärpreventiv studie
2008-11-10Birgitta Wickberg
Enheten för Mödravård och gynekologi
Completed
Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.
2011-01-17Cecilia Björkelund
Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Published
Effekten av IVA-dagboksläsning på förekomst av posttraumatiskt stressyndrom efter kritisk sjukdom
2007-09-28Christian Rylander
AnOpIVA SU Sahlgrenska
Completed
Tonåringar och Stress
Psykosomatiska besvär hos skolungdomar: Effekten av sjukgymnastledd stresshantering och avslappning i skolmiljö, jämfört med sedvanlig individuell sjukgymnastisk bedömning - en randomiserad, kontrollerad klinisk studie.
2005-11-14Elisabet Eskilsson
SÄS, Neuro-, och Rehabiliteringskliniken, Fysioterapin, Reumatologen
Published
Återställer lågfrekvent elektroakupunktur känsligheten i gonadotropin sekretionens pulsgenerator och stress axeln hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom?
2009-02-09Elisabet Stener-Victorin
-
Completed
Återställer lågfrekvent elektroakupunktur känsligheten i gonadotropin sekretionens pulsgenerator och stress axeln hos kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom?
2009-02-09Elisabet Stener-Victorin
-
Completed
En randomiserad kontrollerad mindfulnessbaserad stressreduktion intervention för kvinnor med bröstcancer
2010-03-01Elisabeth Kenne Sarenmalm
Verksamhetsområde FoU
Published
Medicinsk yoga – effekter av behandling till patienter med stressrelaterade symtom och sjukdomar inom primärvården
2011-07-01Elisabeth Westerdahl
-
Completed
Effekter av fysisk träning på fysiologiska och psykologiska stressreaktioner och kognitiv funktion (ASTI).
2016-05-04Ingibjörg H. Jonsdottir
Institutet för stressmedicin
Not updated
Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.
2015-11-23Kristina Holmgren
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Ongoing revision
Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom.
2017-05-24Lena Rindner
Närhälsan, VPL-team V7, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Published
Utvärdering av Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa.
2017-07-11Madeleine Bellfjord
Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Published
Antifobisk behandling med stresshormon som ny terapi mot Irritable Bowel
Syndrome (IBS/orolig mage).
2014-12-11Michiel van Nieuwenhoven
-
Not updated
Bulkamid för behandling av stressinkontinens hos kvinnor som inte kan opereras med TVT pga misstänkt ISD - en prospektiv randomiserad studie.
2009-11-23P-G Larsson
Kvinnokliniken
Not updated
Central neuroendokrin anpassning till kirurgisk stress (CNAS)
2011-02-13Rolf Anckarsäter
Anestesikliniken Kungälvs sjukhus
Not uppdated, final reminder
Att utvärdera effekten av tre olika interventioner; integrativ behandling, terapeutisk akupunktur och sedvanlig primärvårdsbehandling vid stressrelaterad psykisk ohälsa inom primärvård. - en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie (n=120).
2010-02-09Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoU primärvård
Completed
En replikerande studie (n=64) för att utvärdera effekten av integrativ behandling i jämförelse med akupunktur vid stressrelaterad psykisk ohälsa inom primärvård.
2012-02-19Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoU primärvård
Completed
Stressrelaterad psykisk ohälsa; upplevelser och behandling inom primärvård.
2012-12-05Tina Arvidsdotter
Närhälsan FoU primärvård
Completed
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

Sök alla kliniska studier, hela Sverige som handlar om Stress , from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/sok/kliniskstudie?extra1=som%20handlar%20om&name=hela%20Sverige&wp=11&field=Stress