User account for Ingmarie Skoglund

Ingmarie Skoglund, Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27, Institutionen för medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05

Basic information

name:
Ingmarie Skoglund
profession:
Distriktsläkare
email:

Work

department:
Närhälsan Södra Torget och FoU Primärvård VGR FoUcentrum i S. Älvsborg. Allmänmedicinska enheten GU.
workplace:
Kvarngatan 4
phone number:
0708-594 137
city:
503 36 Borås
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (5)

 1. [Decisions by the state, county council's money and my patient. Consequences of the LFN survey of antihypertensive agents].
  [Statens beslut, landstingens kassa och min patient. Konsekvenser av LFNs genomgång av hypertoniläkemedel.]
  André M, Andersén-Karlsson E, Landahl S, Löfmark R, Silfverhielm B, Skoglund I.
  Lakartidningen 2008:105(21):1549-50.
 2. [Inspra and the drug benefits board: What is the role of the drug committees?]
  [Inspra och Läkemedelsförmånsnämnden: var kommer läkemedelskommittéerna in?]
  Hoffmann M, Dahlqvist R, Levin LA, Silfverhielm B, Skoglund I, Vinge E.
  Lakartidningen 2005:102(28-29):2088, 2090; discussi.

Conference Paper - Peer reviewed (4)

 1. Skoglund IMS, Felvinci RF.
  Dublin: SAPC (Society for Academic Primary Care) 20160706-08; 2016.
 2. Skoglund I, Segesten K, Björkeklund C.
  Bergen: The Nordic Conference on implementation of Evidence-Based Practice; 2015.
 3. Skoglund IMS, Hange DH, Björkelund CB.
  Gothenburg: Nordisk kongress i allmänmedicin NCGP 16-18/6 2015; 2015.

Manuscripts, not yet accepted

Skoglund I, Björkelund C, Gunnarsson R, Möller M;Can
motivational interviewing in drug information using benefit aspects
influence general practitioners’ attitudes to the information? A
randomised controlled trial.
Läkarexamen 1980
Läkarlegitimation 1982
Specialist i allmänmedicin 1987
Medicine doktorsexamen 2012
Handledning i forskarutbildning,Göteborg, 5 hp (HPE201),ht 2014
Klinisk handledning av medicine studerande - pedagogiska aspekter.Göteborg, MED 922 (5 hp), ht 2015.
HPE101 H16 Högskolepedagogik 1, Avancerad nivå, Göteborg 5 hp Ht 2016
Utbildning i patientcentrerad konsultation , Jan-Helge Larsen, under tre veckor.
Senaste utbildningen v.39 2016.
Deltagare för andra gången i kursen ”Forskning ved fjæra” på Holmsbu, Norge 23. – 27. maj 2016. Workshops om EBM. Deltog i professor Andy Oxmans grupp,som arbetade med Grade.Anordnas av Kunnskapssenteret for helsetjenesten ( motsvarar ungefär SBU).
Deltog första gången i denna workshop 19-23 Maj,2014 och arbetar då i professor Gordon Guyatts grupp under veckan.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för medicin workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05 Show info
Ansvarig för KUL-allmänmedicin vid GU.

30% 2013
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
FoU-ledare; handleder FoU-arbeten i första hand för ST-läkare i anslutning till kurs MFM 330.

20% 2013
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Vårdcentraler - Område V7 - Närhälsan Södra Torget vårdcentral (Borås) workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Började som verksamhetschef vid Trandareds vårdcentral 1987 och var verksam där 10 år. Därefter ordförande i läkemedelskommittén i Södra Älvsborg under 10 år (50% arbetstid).

Arbetar nu ca 20% arbetstid vid VC ST. Övrig tid forskning, projekt m.m.

40% 1987

Sedan januari 2013 klinisk lärare vid enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, GU ( f.n.30%).
Sedan 2014 kursledare för delkursen i allmänmedicin för KUL, Kurs för utländska läkare ( 6 hp). Utvecklar, planerar och genomför där kurser i patientcentrerad konsultation med allmänmedicinska fall som grund. Undervisningen bedrivs i interaktiv seminarieform och med rollspel.
Föreläser om EBM/EBP i kursen i forskningsmetodik MFM 330 för FoU centrum Södra Älvsborg och Götebrog sedan 2015.
Handleder medicinstudenter, ST-läkare och personer med annan professionell bakgrund i vetenskapliga arbeten (FoU-tid=20%).
Arrangerade som ordförande i läkemedelskommittén i Södra Älvsborg (1998-2007) regelbundna utbildningar för läkare, sjuksköterskor och apotekare.

Verksam som allmänläkare i Södra Älvsborg och Västra Götaland 1987-t.v.

Verksamhetschef vid Trandareds vårdcentral 1987-1997, Ordförande i läkemedelskommittén i Södra Älvsborg (1998-2007)- 50% arbetstid, Medlem i Tandvårds och läkemedelsförmånsverket 2002-2009. Ledamot i Rlim (Referensgrupp för IT, läkemedel och medicinsk teknik) i läkarförbundet 2019-2013.
Sedan januari 2013 forskare vid enheten för allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, GU .
Expert i TLVs, utredningar med varierande tema inom område läkemedel och medicintekniska produkter 2013- (ff).

Under uppdraget i TLV medverkan i flera artiklar, som, publicerades i Läkartidningen, inom läkemedelsområdet.

Intresset för evidensbaserad medicin har medfört ett post-doc besök i Hamilton, Ontario, Kanada hos professor Gordon Guyatt( januari 2013). Kontakten har fortsatt; professor Guyatt höll en föreläsning om EBM för FOU Södra Älvsborg via internet 10/12 2015.

Ledamot i Svenska Läkaresällskapets nämnd för mandatperioden juli 2015-2018.

Post doc besök i Oxford, England  vid Nuffield Primary Health Care Research, Storbritanniens största forskningsenhet i primärvård, efter inbjudan av professor Trisha Greenhalgh, 2017-05-11-06-02. Under besöket fick jag utöver att delta i seminarier och nätverksträffar under ett interaktivt seminarium presentera mitt avhandlingsarbete. Professor Greenhalgh är väl känd för sitt arbete med evidensbaserad medicin och  implementering och är i sin forskning verksam inom skärningspunkten mellen allmänmedicin och sociala vetenskaper. 

Units that user is associated with

Additional information

Verksamhetschef vid Trandareds Vårdcentral 1989- 1999.
Ledamot i Läkemedelsförmånsverket, senare omdöpt till Tandvårds och läkemedelsförmånsverket (TLV) 2002-2009.
Ordförande i läkemedelskommittén i Södra Älvsborg 1999-2007 (halvtidsarbete).
Ledamot i R-lim (referensgrupp för IT, medicinsk teknik och läkemedel) i Svenska läkarförbundet 2009- 2013.
Medicinsk expert vid TLF 2014- ff
Ledamot i SFAM-l (Svensk förening i allmänmedicins läkemedelsråd),ff.
Information is reliable | updated 2017-06-16 by Ingmarie Skoglund |

User account for Ingmarie Skoglund, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/105?backref=project/207811/coworker_105