User account for Kristina Holmgren

user account Kristina Holmgren, Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän

Basic information

name:
Kristina Holmgren
workplace:
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
profession:
leg arbetsterapeut
Email

Work

workplace:
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
phone number:
031-786 68 63
address:
Arvid Wallgrens Backe, Hus 7, Plan 3
city:
405 30 Göteborg
country:

Qualified assistance

Tutor

target group and cost:
Jag är huvudhandledare för 1 doktorander vid Sahlgrenska akademin och handleder kontinuerligt master, magister och kandidatuppsatser. Jag handleder också kliniska projket i primärvården och ST-läkares projketarbeten.
orientation/description:

Jag är docent i folkhälsovetenskap och lektor i arbetsterapi vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, enheten för Arbetsterapi och Fysioterapi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Jag arbetar också som forskare vid institutionen för Medicin, enheten för Socialmedicin och epidemiologi. Jag är medlem i och biträdande forskargruppsledare för forskargruppen “Gendered inequalities in health and social security” – GendiQ. Jag arbetar även som FoU-ledare inom primärvården i Göteborg och Södra Bohuslän och är ledarmot i styrgruppen för Centrum för arbeta och sysselsättning (www.we.gu.se)

Mina huvudsakliga forskningsområden är:
• Tidig identifiering av personer som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrealterad stress
• Sambanden mellan kombinationen av arbetsengagemang och arbetsklimat, och hälsa, sjukfrånvaro och arbetsåtergång
• Folkhälsovetenskapliga frågor som risk och friskfaktorer i relation till arbetshälsa, sjukfrånvaro och återgång till arbete
• Utveckling av frågeformulär – Work Stress Questionnaire (WSQ)
• Attityder och perspektiv till förtroendet för försäkringskassan

Forskningsprojekt
• Projektansvarig och projektledare för TIDAS (ett New Ways-projekt) ”Tidig identifiering av personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker för fysiska och psykiska besvär hos primärvården” 2014 –
• Projektansvarig och projektledare för ’Att vara på jobbet och att komma tillbaka till jobbet’ 2011 – 2013
• Projektansvarig och projektledare för ’Tidig-projektet – tidig identifiering av arbetsrelaterad stress hos kvinnor’ 2007 – 2012
• Projektledare för ’Sjukskrivnas attityd till förtroendet för försäkringskassan – en fokusgruppsstudie’ 2012 –
• Projektledare för Hälsoresursprojektet 2007 –

Min forskning innefattar både epidemiologiska och kvalitativ studier, och interventionsstudier.

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2017-10-15 by Kristina Holmgren |
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

User account for Kristina Holmgren, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/330?backref=project/207811/