User account for Gun Rembeck

user account Gun Rembeck, Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Ungdomsmottagningen Borås

Basic information

name:
Gun Rembeck
workplace:
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Ungdomsmottagningen Borås
profession:
FoU-strateg, leg barnmorska
Email

Work

workplace:
Närhälsan FoU primärvård, FoU-centrum i Södra Älvsborg. Närhälsan Ungdomsmottagningen Borås
phone number:
+46 73 0323501 och +46 104359411 (ej månd fm och torsd)
address:
Sven Erikssonsplatsen 4
city:
503 38 Borås
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
Handledare för vetenskapliga forskningsprojekt vilket inkluderar alla yrkesgrupper inom hälso och sjukvården. Kostnadsfritt för primärvårdsanställda inom FoU primärvård FoU-centrum Södra Älvsborg.
orientation/description:
Primärvårdsforskning - kvalitativ och kvantitativ forskning inom hälso- och sjukvård. Särskilt ämneskunskap: pubertet, sexualitet, kropp, menstruation, tonår.

Tutor

target group and cost:
Att initiera, stödja och stimulera olika personalkategorier att genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom primärvård.
orientation/description:

Disputerad barnmorska med erfarenhet av kvantitativ och kvalitativ forskning. Kunskap om forsknings och utvecklingsarbete samt folkhälsostudier. Verksam sjuksköterska sedan 1977 och barnmorska sedan 1980. Har lång erfarenheter av barnsjukvård, ungdomsmottagning, mödravård, ultraljud, gynekologi.

Arbetar som forskningsledare inklusive forskningshandledare för alla vårdkategorier med inrikting primärvård och folkhälsa.

Arbetar med högskoleundervisning på grund, avancerad och forskarnivå inom området vetenskaplig metod och ungdomtiden. Utvecklat undervisningsmetoder för flickor i tidig pubertet samt skrivit skrifter inom ämnet "12-åriga flickor".

Erfarenhet av arbete som verksamhetschef och samordnare på ungdomsmottagning.

Är engagerad i internationella frågor främst i utvecklingsländer både professionellt och på frivillig basis.

Deltar som sakkunnig och i referensgrupper t ex i Utbildningsradions film "Kroppen på G" och i Vårdförbundets internatrionella projekt Girl Child Project.

Doctoral Thesis (1)

 1. Göteborg: Göteborgs Universitet, Sahlgrenskaakademin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa; 2008. ISBN 978-91-628-7493-3.

Article - Peer reviewed scientific (6)

 1. Transition to puberty as experienced by 12-year-old Swedish girls.
  [Tolvåriga flickors upplevelse av att gå in i puberteten]
  Rembeck GI, Hermansson E.
  J Sch Nurs 2008:24(5):326-34.
  Web of Science® citations 5
 2. Improving pre- and postmenarcheal 12-year-old girls' attitudes toward menstruation.
  [Nytt strukturerat, interaktivt, multisensoriskt lärande i grupp (IML) - påverka attityden till menstruation hos 12-åriga flickor]
  Health Care Women Int 2004:25(7):680-98.

Book (2)

 1. Nordeman LN, Almqvist EA, Rembeck GR, Larsson EL, Hansson IH, Låstberg JL, Borgman AB, Reichenberg KR, Segerblom AS.
  CELA; 2013. ISBN 978-91637-2758-0.
 2. Höjeberg PH, Rembeck G.
  Stockholm: Hälsopedagogik HB. ISBN 91-972274-2-0.; 2002.

Conference Paper - Peer reviewed (5)

 1. Sudbury Canada: Second international ISTAR Conference, Sudbury Canada, June 18-21 2015: Journey to adulthood: physical, emotional, mental and spiritual pathways.; 2015.
 2. Durban, Sydafrika: ICN 24TH QUADRENNIAL CONGRESS, Leading Change: Building Healthier Nations, 27 June – 4 July 2009; 2009.
 3. Rembeck GR, Hermansson EH.
  Cairns Australien: Futures of Transitions: Perspectives of Change. From Childhood to Adulthood in self-esteem, body-esteem and identities in the 21st Century; 2008.
 4. Buenos Aires: Ultrasound in Medicine & Biology 1997; 1997.

Conference Poster (1)

Report (3)

Other (2)

Leg sjuksköterska 1977 Leg barnmorska 1980 Vårdpedagogik 90 poäng (kandidatexamen) 2004 Medicine doktorsexamen 2008 Docentkurs - handledning i forskarutbildning 5 hp.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
80% 2017
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Borås ungdomsmottagning Show info
Resterande tid på Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Södra Älvsborg.

10% 2016
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
90% 2015 2016
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning
10% 2015 2015
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
80% 2013 2014
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning
20% 2013 2014
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg
60% 2008 2012
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning
40% 2008 2012
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning Show info
Barnmorska ungdomsmottagningen Lerum. 20% doktorandstöd samt FoU-rådsmedel som utnyttjades under denna tid partiellt.

100% 2007 2008
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning Show info
Verksamhetschef för ungdomsmottagningen Lerum samt under två år ungdomsmottagningen Alingsås/Vårgårda/Herljunga. Även kliniskt verksam barnmorska på ungdomsmottagningen Lerum. 10% predoktorandstöd 2002-2003. 20% doktorandstöd 2004-2006. FoU-rådsmedel utnyttjades även denna tid partiellt av arbetstiden

100% 2002 2006
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning Show info
Barnmorska ungdomsmottagningen Lerum, Ultraljudsmottagning, Gynekologisk mottagning Barnmorskemottagningen Lerums Vårdcentral. Projektledare - folkhälsoprojekt Mitten-Älvsborg. 10% predoktorandstöd 2000-2003. FoU-rådsmedel utnyttjades även denna tid partiellt av arbetstiden


100% 1995 2001
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg Show info
Barnmorska ungdomsmottagningenen Lerum, Ultraljudsmottagning, Gynekologisk mottagning. Projektledare - folkhälsoprojekt

75% 1994 1995
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Ungdomsmottagningen Redbergsplatsen Göteborg.

60% 1993 1994
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M9 - Närhälsan Lerum ungdomsmottagning Show info
Ungdomsmottagningen Lerum.

40% 1993 1994
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Övrigt Show info
Mödravård, föräldrautbildning,preventivmedelsrådgivning, ungdomsmottagning.

100% 1990 1993
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård
100% 1980 1990
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Akutsjukvård och Barnkirurgi
100% 1977 1979
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 3 - Ortopedi
100% 1974 1975
Övrigt - Förening - Alla Föreningar Show info
Ungdomsledare

100% 1973 1974

information Work experience below is presented in plain text. Click Edit CV to edit.
Barn- och ungdomskirurgisk avdelning samt akutmottagning Förlossningsvård/BB Gynekologisk akut och obsavdelning Mödarhälsovård/preventivmedelsmottagning/föräldrautbildning Specialistmödravård Utraljudsmottagning Gynekologisk barnmorskemottagning Ungdomsmottagning; individuell och utåtriktad verksamhet Folkhälsoarbete - projekt Samordnare ungdomsmottagning Verksamhetschef Projektledare forsknings- och utvecklingsenheten Seminarie- och föreläsningshållare Kursarrangör/kursansvarig Projektdatabasen FoU i Sverige Handledare för projektarbete inom forsknings och utvecklingsenheten
Ungdomssexologi, 10p 1994 Vårdpedagogik: Grundläggande perspektiv inom vårdpedagogik, 5p 1998 Praktikerkunnandets teoretiska grund, 5p 19981 Vetenskaplig metodik, 5p 1998 Vårddidaktik, 5p 1998 Vård och omsorgsverksamhet i utveckling och förändring, 5p 1999 Utvärdering och utvecklingsarbete, 5p 1999 Handledning, 5p 1999 Värdegrunder och yrkesetik, 5p 1999 Forskningsmetodik, 10p (TG allmän medicinska inst.)2000 Kandidatexamen, (C-uppsats) 2004 Forskningsmetodik allmän medicinska inst., 15p 2000 (varav 10p tillgodoräknats i kandidatexamen se ovan) Forskningsetik 2p 2005 Informationsteknik 0,5p 2005 Gender in health research: integrating medicin and public health 2,25 hp (2007) Alla doktorandkurser för medicinska institutionen, avd allmänmedicin har genomgåtts. Motiverande samtal (MI) 4 dagar 2010. Docentkurs - handledning i forskarutbildning 5 hp.Ungdomsmottagningskonferens Borås. Ämne: att bli kvinna – jobbigt eller något att se fram emot. Föreläsning av en arbetsmodell på Ungdomsmottagningen Lerum, Tensta (1997). Folkhälsoforum Göteborg. Ämne: att bli kvinna – jobbigt eller något att se fram emot. Redogörelse av en arbetsmodell på Ungdomsmottagningen Lerum (1997). Ungdomsmottagningskonferens Uddevalla. Ämne: Redogörelse av en utvärderingsenkät av sex och samlevnadsundervisningen på ungdomsmottagningen Lerum. Det flickor vill veta mer om vill pojkar veta mindre om och vice versa (1998). 8:e Världskongressen i Ultraljud inom medicin och biologi och 5:e Världskongressen i Ultraljud för sonografer, Buenos Aires Argentina. Ämne: redogörelse av svenskt barnmorskearbete, Helhetssynen; kvinnan, barnet och familjen (1998). 25:e Världskongressen för Barnmorskor, Manilla, Filipinerna Ämne: becomming a Women – A Nuisance or Something To Look Forward To(1999). Arrangör och kursledare till Metodutvecklingsseminarier. Ämne: modellen att ”möta flickor i tidig pubertet” (2000, 2001). Målgrupp; barnmorskor på ungdomsmottagningar i landet. Utbildningarna har lett till att 60 ungdomsmottagningar har tagit del av metoden. Kursarrangör- och kursledaransvaret har delats med ytterligare en person. Metodutvecklingsseminarier (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006). Kursledare till seminarier av modellen att ”möta flickor i tidig pubertet” samt uppmärksamma särskilt tidigt utvecklade flickor. Målgrupp; skolsköterskor i Stockholm. Kursledaransvaret har delats med ytterligare en person. Ungdomsmottagningskonferens Tylösand. Uppföljning och enkätredovisning av metodutvecklingsseminarier för barnmorskor. Utbyte av kunskap mellan ungdomsmottagningar (2002). Folkhälsoprojekt. Barn i behov av stöd i ungdomsutvecklingen. Vidareutveckling av ovanstående modell med fokus på samarbete med skolhälsovården. Delade ansvaret medtvå andra projektledare (2002-2004). Deltagit referensgrupp för Girl Child Projekt. Ett globalt forsknings- och policyprojekt om flickor i 10-14-årsålder, Vårdförbundet i samarbete med International Council of Nurses, ICN (2003). Medverkar som sakkunnig i fem avsnitten av Utbildnings Radions program ”Kroppen på G”. TV-serien som vände sig flickor och pojkar i mellan 10-12 år och går att hyra på AV-mediecentral och beställas via URs Kundtjänst. Programmet vann första pris i kategorin non-fiction 7-11 vid Prix jeunesse –04 (barntevevärldens motsvarighet till Oscars) (2003). Good clinical practice 2010, tre kurser (tre dagar). Refereeuppdrag International Journal of Behavioral Medicine. BioMed Central (BMC). The Open Access Publisher. Indian Journal of Community Medicine (IJCM).

Units that user is associated with

Information is reliable | updated 2018-01-23 by Gun Rembeck |
Informationen här är anpassad utifrån riktlinjer för funktionshindrade (WAI), framtagna av W3C. Sidorna använder cookies. Genom att använda sidorna godkänner du användandet av cookies. FoU i Sverige är en del av Researchweb.

User account for Gun Rembeck, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/40?&backref=project/227341/tutor_40