User account for Tina Arvidsdotter

Tina Arvidsdotter, Övrigt, Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Tina Arvidsdotter
profession:
FoU-ledare
email:

Work

department:
Närhälsan FoU primärvård
workplace:
Vänerparken 15
phone number:
city:
462 35  Vänersborg
country:
Sverige

Units that user is associated with

Doctoral Thesis (1)

Article - Peer reviewed scientific (4)

Conference Poster (1)

  1. Gothenburg, Sweden: The 19th Nordic Congress of General Practice on 16-18 June, 2015 at the Swedish Exhibition & Congress Centre; 2014.
2018 IPT-terapeut, (interpersonell psykoterapi) International Society IPT och IPTs Sverige 
2014 Filosofie Doktor inom omvårdnadsvetenskap, Göteborgs Universitet
2012 Forskningsmetodik i Primärvård, Göteborgs Universitet
2010 Content analysis, Göteborgs Universitet
2010 Explorative analyses in SPSS, Göteborgs Universitet
2010 Introduction to Research, Göteborgs Universitet
2009 Grundläggande psykoterapi, Linköpings Universitet
2008 Mixed Methods Design, Göteborgs Universitet
2008 Doktorand vid Göteborgs Universitet, inst. vårdvetenskap och hälsa
2008 Filosofie Magagister inom omvårdnadsvetenskap, Högskolan Väst
2007 Klinisk psykologi, Linköpings Universitet
2006 Rehabiliteringspedagogik, Lunds tekniska högskola
2004 Sjuksköterskeexamen, Högskolan Väst
2002 Dipl.Akupunktör, Svenska TCM-skolan Falun
1997 Dipl. Shiatsuterapeut, Axelsons GI Stockholm
1995 Dipl. Aromaterapeut, Aromaterapiskolan Göteborg

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2010
Landsting - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - NU-sjukvården NÄL workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2009 2009
Kommun - Kommunalförbund - Fyrbodals kommunalförbund
75% 2008 2009
Kommun - Övergripande Sveriges Kommuner och Landsting
100% 2001 2004
Övrigt - Övrigt Show info
Egen företagare.

50% 1998
Övrigt - Övrigt Show info
Egen företagare.

100% 1976 1995

1998-- Utbildare/handledare inom AntiStressProgram, integrativ rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa.2016-- Projektledare; Främja kvinnors hälsa med Integrativ vård med syfte att minska besvär hos kvinnor som är kopplade till stress.
2016   AntiStress ljudfiler - Medveten andning på 10 olika språk
https://www.narhalsan.se/om-narhalsan/for-vardgivare/FoU-primarvard/fou-centrum2/startsida---fou-centrum/KvinnorsHalsa/antistressIntroduktion/
Information is reliable | updated 2018-03-27 by Tina Arvidsdotter |

User account for Tina Arvidsdotter, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/44601?backref=project/99321/