User account for Anna Sjörs

Anna Sjörs, Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Anna Sjörs
profession:
Utvecklingsledare
email:

Work

department:
Institutet för Stressmedicin, VGR
workplace:
Carl Skottsbergs gata 22B
phone number:
031-3420719
city:
413 19 Göteborg
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

 1. I feel terrible! Can you measure that?
  [Exploring psychophysiological stress responses and their interactions with performance, subjective reports and health status]
  Linköping: Linköping University Electronic Press; 2010. ISBN 978-91-7393-457-2.

Article - Peer reviewed scientific (24)

 1. Jonsdottir IH, Nordlund A, Ellbin S, Ljung T, Glise K, Währborg P, Sjörs A, Wallin A.
  Scand J Psychol 2017:58(6):504-509.
  Web of Science® citations 1
 2. Lemming D, Börsbo B, Sjörs A, Lind EB, Arendt-Nielsen L, Graven-Nielsen T, Gerdle B.
  Pain Med 2017
  Web of Science® citations 2
 3. Lennartsson AK, Jonsdottir I, Sjörs A.
  Int J Psychophysiol 2016:110:171-178.
  Web of Science® citations 7
 4. Sjörs A, Jonsdottir I.
  Psychoneuroendocrinology 2015:61:56-7.
  Web of Science® citations 0
 5. Sjörs A, Jonsdottir IH.
  Int J Occup Med Environ Health 2015:28(1):120-9.
  Web of Science® citations 2
 6. Lennartsson AK, Sjörs A, Währborg P, Ljung T, Jonsdottir IH.
  Front Psychiatry 2015:6:8.
  Web of Science® citations 11
 7. Palstam A, Larsson A, Ernberg M, Bileviciute-Ljungar I, Sjörs A, Ghafouri B, Gerdle B, Kosek E, Mannerkorpi K.
  Journal of Rehabilitation Medicine 2014:inpress
 8. Hadrévi J, Ghafouri B, Sjörs A, Antti H, Larsson B, Crenshaw AG, Gerdle B, Hellström F.
  Eur J Appl Physiol. 2013:113(12):2977-89.
  Web of Science® citations 14
 9. Eye tracking during high speed naviation at sea.
  [Field trial in search of navigational gaze behaviour]
  Forsman F, Sjörs-Dahlman A, Dahlman J, Falkmer T, Lee H.
  Journal of Transportation Technologies 2012:2:277-83.
 10. Forsman F, Sjörs A, Dahlman J, Falkmer T, Lee H.
  Journal of Transportation Technologies 2012:2(3):277-283.
 11. Sjörs A, Dahlman J, Lundgren P, Gerdle B, Ledin T, Falkmer T.
  2010
 12. Dahlman J, Sjörs A, Lindström J, Ledin T, Falkmer T.
  Hum Factors 2009:51(1):56-66.
  Web of Science® citations 10
 13. Sjörs A, Larsson B, Dahlman J, Falkmer T, Gerdle B.
  BMC Musculoskelet Disord 2009:10:63.
  Web of Science® citations 23
 14. Dahlman J, Sjörs A, Ledin T, Falkmer T.
  J Neuroeng Rehabil 2008:5:35.
  Web of Science® citations 1

Report (1)

 1. Falkmer T, Dahlman J, Hasewinkel H, Sjörs A.
  Linköping: FOI; 2006.

Civilingenjörsexamen 2006, Teknisk biologi med inriktning teknisk biomedicin, Linköpings tekniska högskola.

Medicine doktorsexamen 2010, Rehabiliteringsmedicin, Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Landsting - Västra Götalandsregionen - Hälsan och Stressmedicin - Institutet för stressmedicin workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2010
Statligt - Universitet - Linköpings universitet - Medicinska fakulteten
100% 2006 2010

Tid; Kurs; Poäng; Nivå; Lärarinsats (roll och omfattning); Undervisnings-former
Ht 13, 16; IDG515, Fysisk aktivitet, stress och hälsa; 7,5 hp; Grundnivå; Delat kursansvar; Föreläsning, seminarier, handledning och examination av enskilda- och grupparbeten
Ht 13-Vt 14; OM3260, Omgivning, hälsa och ohälsa; 30 hp; Grundnivå; Enstaka föreläsning; Föreläsning
Ht 13; FHV 710, Welfare, economy, work and Health; 15 hp; Master; Enstaka föreläsning; Föreläsning
Ht 12; IDG515, Fysisk aktivitet, stress och hälsa; 7,5 hp; Grundnivå; Enstaka föreläsning; Föreläsning
Vt 12,13; Epidemiologi och biostatistik II FHV411, Folkhälsovetenskapliga programmet, Göteborgs universitet; 15 hp; Termin 4; Enstaka föreläsning; Föreläsning
Vt 12, Ht 16x2; Examensarbete LÄA 101, läkarprogrammet, Göteborgs universitet; 30 hp; D; Huvudhandledare; Individuell handledning
Vt 08; Socialt arbete – integrering av teorier och metoder HSIB18, Socionomprogrammet, Hälsohögskolan, Jönköping; 15 hp; B; Ansvarig för undervisning och tentamen av delmoment kvantitativ metod 7,5 hp; Föreläsningar, lektioner
Vt 07 - Ht 08; Vetenskaplig grundkurs, Arbetsterapeutprogrammet, Hälsohögskolan, Jönköping; 7,5 hp; A; Ansvarig för undervisning och tentamen av delkurs statistik 3 hp, samt delansvar för handledning av uppsatser; Föreläsningar, lektioner, handledning i grupp, seminarier
06-10; Examensarbeten, civilingenjörsprogram, Linköpings tekniska högskola och läkarprogrammet, Linköpings universitet; 15-30 hp; D; Bihandledare; Individuell eller parvis handledningLedamot i styrelsen för Svensk Beteendemedicinsk Förening sedan 2013.
Information is reliable | updated 2017-07-24 by Anna Sjörs |

User account for Anna Sjörs, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/53301?&backref=project/214751/coworker_53301