User account for Birgitta Johansson

Birgitta Johansson, Neurosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Birgitta Johansson
profession:
Docent, Universitetssjukhusöverpsykolog, specialist i neuropsykologi
email:

Work

department:
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
workplace:
Rehabiliteringsmedicin, SU, Box 30110
phone number:
031-3425021
city:
40043  Göteborg
country:
Sverige

Qualified assistance

Lecturer

target group and cost:
Föreläser om hjärntrötthet för professionella, patientorganisationer och allmänheten.
orientation/description:

Psykolog, specialist i neuropsykologi. Forskar om hjärntrötthet efter skador eller sjukdomar som drabbar hjärnan.

Arbetar med mindfulness, MBSR programmet, har kliniks erfarenhet och forskningserfarenhet av detta program med deltagare som lider av hjärntrötthet.

Additional information

Forskning besdrivs vid neurologen och endokrinologen SU. Egna projket och i sambarbete med professor Lars Rönnbäck m fl om mental trötthet efter traumatiska skallskador och stroke, om bakomliggande orsaker, diagnostik och behandlingsstudier. Deltar i forskningsprojekt vid endokrinologen kring kognitiva konsevenser efter Graves syndrom, samt betydelse av jod under graviditeten för barnets kognitiva utvcekling. Dessutom forskning tillsammans med Oskar Ragnarsson om kognitiva besvär efter Cushings syndrom.

Arbetar sedan 1 april 2015 på kliniken för medicinsk rehabilitering vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och med forskning på Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, där jag varit sedan 2007.

Tidigare arbete som psykolog har varit på barn och ungdomshabiliteringen i Uddevalla och Vänersborg (1997-2003), på medicinska rehabiliteringskliniken på Uddevalla sjukhus (2003-2007), med arbetsförmågebedömningar i Stenungsund (2007-2008) 50%, och samtidigt 50% på Göteborgs universitet och på ett neuropsykiatriskt utredningsteam på barnmottagningen i Stenungsund (2008-2009), och samtidigt 50% på Göteborgs universitet.

Hemsida
Har tillsammans med Lars Rönnbäck skrivit och utformat hemsidan om mental trötthet www.mf.gu.se

Information is reliable | updated 2017-12-18 by Birgitta Johansson |

User account for Birgitta Johansson, from FoU i Sverige
http://www.researchweb.org/is/en/sverige/user/6633?backref=project/117631/